Archiv autora: Adéla Rozbořilová

Český bratr 7+8/2014. Moderní doba – Velká válka

Úvodník

titCB_7+8_2014Na válečné stezce

Před sto lety vypukla Velká válka, nejstrašnější konflikt v dějinách. Z učebnic ji známe jako první světovou. Spousta něčích synů, manželů a otců musela tehdy narukovat. Bylo jim teskno, měli strach, byla jim zima. A mnozí se vrátili zmrzačeni či nemocní, nebo se nevrátili vůbec a dodnes se neví, kde jejich život vyhasl. Píše se o deseti milionech padlých vojáků a šesti milionech civilistů, kteří zemřeli na následky bojů, hladu či nemocí. V rubrice Téma se Velké válce věnuje Tomáš Pavelka a Jiří Tengler, v Posledním slovu Pavla Bělíková.

Kdysi si leckdo odvážně prozpěvoval písničku Válka je vůl, s níž v roce 1968 přišla kapela Synkopy 61, která reflektovala ubohost zelených mozků a nesmyslnost zpolitizovaného vojákování. V biblické úvaze si s tímto zlidovělým heslem pohrává vojenský kaplan Pavel Ruml.

I dnes hoří ve světě několik válečných konfliktů. A doplácí na ně ti nejslabší – ženy, děti a starci. Z nich se rodí migrační vlny. Víte, že dnes za hranicemi Libanonu žije ve stanových lágrech milion utečenců ze Sýrie? Jak rychle budou přibývat na Ukrajině? Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, rozebírá v příspěvku „Nacionalismus jako nová imperiální ideologie Ruska hrozby pro dnešní svět“.

Kdo se chce dozvědět, jak pracuje vojenská kaplanka a evangelická farářka ve vojenském výcvikovém středisku, nechť si přečte rozhovor s Gabrielou Horákovou. A jak se stavíme k obraně vlasti? To nám řeknou odpovědi na Otázku na tělo.

I když Velká válka přinesla také některá pozitiva, jako je třeba vynález náramkových hodinek, nebo nesporný pokrok v medicíně, doufejme, že o válkách budeme nadále jen číst jako o strašných historických událostech, ale že nebudou součástí našich životů.

To a inspirativní čtení na léto vám, milí čtenáři, přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME

Pokladnička a svícen – O. Macek

TÉMA

Velká válka na malém městě – T. Pavelka
Dopis pradědečkovi do 1. světové války – J. Tengler
Rozhovor s vojenskou kaplankou Gabrielou Horákovou – D. Ženatá
Putin sjednotitel.  Nacionalismus jako nová imperiální ideologie Ruska – P. Kratochvíl
Otázka na tělo: S jakými pocity byste šli bránit vlast?

CÍRKEV ŽIJE

Synod 2014 – Jakým směrem se vydáme v době samofinancování? – D. Ženatá
Českobratrská církev evangelická ve svých sborech v pohraničí – P. Čapek
Deset dnů reformace – W. Rohloff
Noc kostelů ve Dvakačovicích – živé sklo – D. Ehmig
Noc kostelů v Praze na Jarově – výstava rodiny Hachlových – E. Plzáková
Noc kostelů v Břeclavi – kostel zavřen pouze zdánlivě! – J. Zámečník
Noc kostelů v Kralovicích – Nad fotkami i na věži – M. Pumrová
Noc kostelů v Brně v Blahoslavově domě – A. Hauserová
YMCA: 170 let a stále svěží! – J. Pechar
Už 90 let je bývalá hranická „Solárna“ opět kostelem – P. Lukášová

MOJE CÍRKEV

Rozhovor s Petrem Brunou: Fundraising je hledání zdrojů – D. Ženatá
Pražský seniorát – Z. Skuhrová
Církevní rok se potkává se školním. Příručka pro nedělní školu – L. Ridzoňová a kol.

 DIAKONIE

Diakonie slaví 25. výročí obnovené činnosti – P. Hanych

HUDBA

Povolání sborového kantora J. Schneidra – L. Ridzoňová
Rozhovor s Petrem Běťákem: Radosti sborového kantora – R. Čunderlíková
Nová píseň – Chvaliž Hospodina – L. Moravetz

 SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Slepice a kuřátka – L. Ridzoňová
Rozhovor s lingvistkou B. Bradbrookovou: Hledání pravdy a pokory – J. Šulc
80 let Barmenského teologického prohlášení – P. Pivoňka

 RECENZE

Petr Hlaváček: Kacířská univerzita – J. Šulc