Archiv autora: Adéla Rozbořilová

Hodina na které tě učí, jak být křesťan

(ČB 3/2021) Zkusila jsem se zeptat dětí, jak vidí svýma očima nedělní školu.Většina odpovědí byla pozitivních, některé celkem neutrální, pro některé děti je nedělka více či méně nutná až nudná povinnost. Podobně na nedělní školu zavzpomínali někteří, kdo ji už opustili. Nejprve jsem poprosila děti o vyjádření pomocí jednotlivých slovních druhů; podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, citoslovce.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Otázka na tělo: Co vám dala (vzala) nedělní škola?

(ČB 3/2021) Nedělní škola a dětské biblické hodiny – tam se rodila moje víra, tam mě zaujala Bible a historie, už tam se děla (i když ještě nevědomky) příprava k rozhodnutí stát se farářem, již tam vidím i zárodky své občanské odpovědnosti. S nedělkou jsem hrál vánoční divadla, která pak vedla k deseti letům chození do dramaťáku Mileny Klinecké. A tábory strašnické nedělky, ty hrály naprosto zásadní roli ve formování mé osobnosti, rád jsem se přidal do jejich organizace a stále je vedu. Miloval jsem příběhy a biblický svět mě fascinoval, měl jsem rád dětské kolektivy a ten kostelní mě nadchl. V nedělce začalo rozpoznání, že církev není „to, co je v kostele“, ale že církev jsme „my, kteří tím kostelem spolu žijeme“.

Benjamin Roll, předseda spolku Milion chvilek, student ETF UK

Pokračování textu