Archiv autora: Adéla Rozbořilová

Sexualita

Co si tak farář může vzít jako odraz jiného než Bibli, že jo… Vždycky po večeři Páně posílám lidi do lavic s požehnáním podle 1Tes 5,23 – „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny…“ Připadá mi, že to má hlavu a patu, a když je řeč o sexualitě, tak rozhodně také.

Pokračování textu

Jonáš aneb Plovoucí modlitebna

(ČB 5/2021) Jonáš byl poslán Hospodinem do hříšného města Ninive, aby šířil Boží zvěst, a odvrátil tak místní od jejich darebáctví. Synu Amítajovu se tam však nechtělo, a nasedl proto na loď, mířící do Taršíše, daleko od zadaného cíle. Jonáš před Božím úkolem uprchl jako zbabělec. Kroutíme nad tím hlavou, jak to mohl udělat, proč neuposlechl a místo bezpečné pěšiny zvolil nebezpečné vlny; jen aby unikl. Bohužel i my jsme mnohdy takoví – než abychom věci řešili, úlohy plnili, raději od nich utíkáme. Bývá to i naše zbabělost, která říká: „Vykašli se na to! Proč se potýkat s problémy nebo náročnými cíli? Vždyť daleko snažší je od všeho zdrhnout, vymluvit se, vykličkovat.

Pokračování textu

Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili

(ČB 5/2021) „Dokud neuvidím na jeho stránkách slova a noty a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku na jeho přebal, neuvěřím, že fakt letos vyjde.“ To napsal nedávno jeden z evangelických farářů do formuláře pro objednání nových zpěvníků. „Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili,“ dodává autor těchto řádků, aby tu provokativní biblickou parafrázi dokončil.

Pokračování textu

Představujeme: Celocírkevní odbor mládeže

(ČB 5/2021) Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Dominika Bláhu, předsedu celocírkevního odboru mládeže.

Pokračování textu