Archiv autora: Adéla Rozbořilová

Opravdu manželství pro všechny?

(ČB 6/2021) Při hledání odpovědí na všechny otázky lidského života přihlížíme jako křesťané v prvé řadě k Bibli a teprve, pokud v ní odpovědi nenajdeme, hledáme jinde, třeba ve společné diskusi. Tomu rozumíme. Za Biblí považujeme celé Písmo, nejen Nový Zákon, ale i ten Starý, přičemž pojmenování Starý neznamená přežitý. Pán Ježíš nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. Je třeba hledat, jak se jeho ustanovení v Kristu naplňují. Pokračování textu

Chci s tebou sdílet dobré i zlé, dokud nás smrt nerozdělí

(ČB 6/2021) Seznamování mladých lidí, hledání partnera, příprava na svatbu a samotné vystrojení svatby doznalo za posledních 100, 150 let obrovských změn. Projdeme-li časem, co paměť jedince obsáhne, vidíme změny téměř neuvěřitelné.

Prababička – před očima mám životní příběh manželovy prababičky, kterou si na Vysočině vyhlédl chasník z Valašska. Ve svém okolí žádnou vhodnou nevěstu nenašel, tak se vydal z jedné evangelické oblasti do jiné, aby si našel děvče tam. Doporučili mu Mařenku, navštívil rodinu, domluvili se, odjel. Za měsíc poslal povoz, naložili Mařenku s peřinou a další skromnou výbavou a bylo to. Následovala svatba – a Mařenku čekal život na Valašsku, práce v hospodářství, kupa dětí, z nichž několik umřelo, a mnoho let po boku manžela. Až do smrti. Byla šťastná? Nebyla? O tom nevíme nic.

Pokračování textu