Archiv autora: Adéla Rozbořilová

vyhlížení. Slovo nastupujícího synodního seniora

(ČB 12/2021) Jsme na počátku funkčního období nové synodní rady. Otvíráme dveře a vyhlížíme, co nás čeká. Překračujeme práh se směsí plánů, přání, obav a předtuch. Kam především napneme své síly, na čem nám bude záležet především? Synodní rada je kolektivní orgán; byl bych rád, kdybychom se na základním směřování shodli a nalezli pochopení a podporu u synodu i u sborů. Pokračování textu

„My čekáme, kdy zavítáš“ aneb co očekává nový synodní kurátor

(ČB 12/2021) Je dobré, že naše funkční období začíná vstupem do adventu, kdy čekáme vzácného hosta a zpíváme (z dlouho očekávaného nového zpěvníku): „My čekáme, kdy zavítáš, tvůj příchod vyhlížíme.“ Hlavní výzvu vidím v tom, abychom nebyli ustaraní a unavení péčí o církevní provoz. Především bychom si měli vyhradit čas a vedle správních záležitostí, které jsou naší povinností, se věnovat péči o společenství církve v celé šíři. Pokračování textu

Poradní odbor pro církevní hudbu

Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří, a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Ladislava Moravetze, předsedu poradního odboru pro církevní hudbu (POCH). Pokračování textu