Archiv pro rubriku: Aktuální číslo

ČB 5/2021. TÉMA: MLÁDEŽ

(ČB 5/2021) Mezi evangelickou mládeží jsem strávila většinu svého dosavadního života. Stále vzpomínám na živé a hlavně hlasitým zpěvem „svítákovek“ doprovázené večery na faře ve Vanovicích. K životu mládeže samozřejmě patří účast na každoročním Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, kterých jsem i já absolvovala hojný počet. K tomu je třeba připočíst také seniorátní akce, zejména legendární „školky“, jak se jim u nás v Brněnském seniorátu říká.

Pokračování textu

ČB 3/2021. TÉMA: MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI

(ČB 3/2021) Nacházíme se přibližně v polovině předvelikonočního postního období. Čas k zastavení, říká se. Jenže náš život je do značné míry zastaven už dlouho. Chtěli bychom se možná raději spíš hnout. Naše duše i těla jsou už dost uskřípnutá, málokdo má nyní chuť se ještě více nořit do sebe, ještě více se izolovat. Některým z nás už možná dochází dech. Tato podivná doba přináší mnohým z nás trápení a strasti, některým i strach, nebo dokonce smutek.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu