Archiv pro rubriku: Archiv 2014

Český bratr 12/2014. Moderní doba – Kapr a salát

 

Úvodník

Tak jsme se tu po sto letech zase sešli

Proč se prosincové číslo jmenuje Kapr a salát? Protože budou Vánoce. A protože poslední číslo letošního ročníku v cyklu Moderní doba rozvíjí téma evropanství. Bramborový salát a řízky z kapra, jídlo, které údajně přivezli do všech koutů mocnářství vojáci z italské fronty, ožívá na vánočních stolech dodnes. Zkrátka – máme toho stále více společného, než si myslíme. Dnes žijeme vedle sebe ve sjednocené Evropě, můžeme volně cestovat i pracovat. Jak říká v rozhovoru Zdenka Pagáčová, kurátorka sboru v chorvatském Bjeliševci: „Je to podobné jako kdysi za Rakouska-Uherska, když naši předkové přišli z Valašska sem. Odstěhovali se vlastně jen na jiné místo v rámci jednoho státu. Možná se historie opakuje, kruh se uzavírá.“

V příštím roce budeme tematicky pokračovat v cyklu Moderní doba, ale posuneme se do dvacátého století. Další rubriky zaznamenají pouze mírné obměny: Místo hudební dvoustrany z pera Ladislava Moravetze dostane prostor Poradní odbor pro práci s dětmi, který hodlá zveřejňovat různé nápady pro ty, kdo se věnují ve sborech dětem. Synod vyhlásil příští rok rokem Ústeckého seniorátu. I na stránkách Českého bratra se mu budeme věnovat. Rok 2015 bude také rokem mistra Jana Husa. Biblické úvahy v příštím roce budou upravená kázání z Husovy Postily, která mají dnešnímu čtenáři stále co říci. Připravují se dvoudenní Husovské slavnosti 2015, které vyvrcholí 5. a 6. července v Praze.

Milí čtenáři, ve dvanáctém čísle najdete vlepené dárkové hudební cédéčko s výběrem písní z našeho zpěvníku; booklet k němu si můžete vystřihnout ze zadní stránky obálky. Uvnitř listu je také dárkový kupon, který můžete využít k předplacení Českého bratra někomu, komu tím uděláte radost. Možná poslouží i jako inspirace na vánoční dárek.

Všem čtenářům přeji klidný advent, požehnané Vánoce a dobrý start do nového roku 2015.
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME

Kříž a slova – O. Macek

TÉMA

Ježíškovo království. Rozpustilé vánoční přemýšlení nad střední Evropou – T. Pavelka
Ke slunci se díváme z východního Západu – J. Hoblík
Rozhovor se Zdenkou Pagáčovou: Evangelium v rodném jazyce je vzácnost – D. Ženatá
Otázka na tělo: Cítíte se jako středoevropan? Proč?

CÍRKEV ŽIJE

Ohlédnutí potulného – Od holůbka k sarmě – P. Brodský
80 let kostela v Kralovicích. Rozsviťme kostel – M. J. Turský

MOJE CÍRKEV

Jihočeský seniorát – J. Růžička
Lutherův hrad na dalekém severu –J. Kirschner

DIAKONIE

Diakonie Krabčice oslavila 150 let společné pomoci bližním
Umí zemědělství léčit? Sociální služby a farmaření – E. Hudcová
Koncert Marty Kubišové pro Citadelu – O. Novotná

HUDBA

Nová píseň – Studně nepřevážená – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Hovada Boží – L. Ridzoňová

RECENZE

Lukáš Vymětal (ed.): Pijte z něho všichni – O. Macek
Róbert Bezák: Medzi nebom a peklom – J. Plíšková
Zastav se na chvíli 2015 – L. Ridzoňová

Český bratr 11/2014. Moderní doba – Kohn a Roubíček

Úvodník

Židovské anekdoty jsou o nás všech

Líbí se vám vtipy o Židech? Potká takhle Kohn Roubíčka… většinou mají vtipnou pointu a jsou moudré. A hlavně: jsou o nás všech, proto je máme rádi.

Židé to neměli nikdy lehké. Lid vyvolený, lid pronásledovaný. V kontextu našeho cyklu Moderní doba se starozákoník Petr Sláma zamýšlí v hlavním článku nad tím, co Židům dalo a vzalo 19. a 20. století. Navazuje zajímavý rozhovor s členkou pražské židovské obce s křesťanskou minulostí, se kterou vedl rozhovor Ondřej Kolář.

V obrazové reportáži se v rubrice Církev žije vracíme k oslavám 600. výročí obnoveného vysluhování chleba a vína, které proběhlo za nádherného počasí a hojné účasti 12. října v Praze. Bohatý program je zachycen na fotografiích nejen v časopise. Můžete se podívat také na Facebook, kde je na stránce Oslavy 600 let kalicha několik fotogalerií od různých autorů a shrnutí této dlouho připravované události.

Blíží se advent a vánoce a pomalu se uzavírá další ročník našeho časopisu. V podzimních měsících se vždy snažíme uveřejňovat více recenzí na zajímavé a kvalitní knihy, které mohou být inspirací při přemýšlení o vánočních dárcích pro vaše blízké. Do posledního letošního čísla chystáme opět dárkový kupon s předplatným Českého bratra, jímž můžete někoho obdarovat. Těšit se můžete i na hudební CD, tentokrát z dílny celocírkevního kantora Ladislava Moravetze.

Čas se změnil z letního na zimní, a tak kromě přezutí aut do zimních pneumatik nás čekají delší večery. Třeba se svíčkou, hrnkem horkého čaje a Českým bratrem.

Inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

 Obsah čísla

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME

Dveře – O. Macek

TÉMA

Galilejský večírek. Co Židům dalo a vzalo 19. a 20. století – P. Sláma
Rozhovor s Janou Pivoňkovou: Vyvolenost je především úkol – O. Kolář
Otázka na tělo: Co se vám líbí na židovství?

CÍRKEV ŽIJE

600 let podobojí: Víno své výborné pít mi dej – D. Ženatá, G. Fraňková Malinová
Naši žáci jsou tykadlem směrem k veřejnosti – M. Sklenářová
Tichý hlas pro svatou zemi – D. Rotkovská
Kurz biblické animace v Marseille – M. Zikmund
Na návštěvě u našich korejských bratří a sester – G. Frey-Reininghaus

MOJE CÍRKEV

První moderní a „pravé české“ chrámy u nás – J. Kirschner
Malá úvaha o malém ďáblíkovi – T. Dosoudil

DIAKONIE

Rozhovor s Evou Tkadlečkovou: Naše Krabice od bot funguje trochu jinak – M. Bárta
Duch, kam chce, věje. Setkání diakonů v Chotěboři – L. Vraj

HUDBA

Nová píseň – Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Kůzle – L. Ridzoňová

RECENZE

Jan Sokol: Proč chodíme do kostela? – Š. Grauová
Jaroslav Vítek: Přijmi nás ještě i dnes – O. Macek
Jaro Křivohlavý: Není radost jako radost – L. Ridzoňová
Václav Žďárský: Chemička, má láska – R. Čunderlíková

 

Český bratr 10/2014. Moderní doba – Duchařina

Úvodník

Duchové, démoni a džinové z lahve

Téma desátého čísla Českého bratra je zvláštní. Duchařina. Člověk křesťan tak trochu neví, co si o něm má myslet. Rozhodně je však zajímavé a nelze je brát na lehkou váhu. Představy o tom, co není vidět, ale působí na lidské myšlení, rozebírá poctivě v hlavním článku religionista Jiří Hoblík. Všímá si i vztahu spiritismu a křesťanství. Svěží rozhovor s renomovaným psychiatrem a teologem Prokopem Remešem přináší mimo jiné informace o takzvané hagioterapii, při které pacienti (zejména ti se závislostmi) za pomoci biblických příběhů sestupují k nejhlubším existenciálním a duchovním otázkám – bez ohledu na to, zda se sami pokládají za věřící, či nikoli. V rozhovoru dojde i na parapsychické jevy a vymítání ďábla. Na otázku na tělo se tentokrát sešlo nebývale mnoho odpovědí, takže se zdaleka všechny nevešly, i když byly zajímavé. To vše najdete na stránkách 7 až 12.

Velice nás těší, že kromě článků, které zadává redakční rada pro jednotlivé rubriky, přicházejí i příspěvky od vás – čtenářů. Ať už z různých podařených akcí, k aktuálním tématům jako je budoucí samofinancování církve či vzpomínky na význačné osobnosti. Časopis není nafukovací (i když počet stránek stále roste), proto někdy články, které se do něj nevejdou, uchováváme do dalších čísel, některé však, které ztratí na aktuálnosti, se již uveřejnění nedočkají. Prosíme o shovívavost a pochopení, dbáme i na určitou vyváženost regionální a tematickou. Potýkat se s prázdnými stránkami by bylo rozhodně horší. Děkujeme, a pište!

Na webových stránkách www.ceskybratr.cz jsme vylepšili prohlížení časopisu. Nyní můžete virtuálně listovat časopisem pouhým kliknutím myší. Zkuste to!

Slunné podzimní dny a inspirativní čtení přeje všem příznivcům
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME

Bible – O. Macek

TÉMA

Staré a nové duchařinky – J. Hoblík
Rozhovor s Prokopem Remešem: Ďábel nemá je „hollywoodskou“ podobu – O. Kolář
Otázka na tělo: Vyplnila se vám někdy silná předtucha?

CÍRKEV ŽIJE

Josef Souček, první synodní senior ČCE – L. Roskovcová
Náš první synodní senior – L. Roskovcová podle B. Valeše
Čeští a němečtí přátelé Herlíkovic se sjeli k 110. výročí kostela – M. Čaňková
Letní kurzy pro varhaníky – J. Zeman
Zprávy ze škol Evangelické akademie – R. Čunderlíková
Rozhovor s malířkou Petrou Fischerovou: Celý život hledám svůj výraz – O. Kolář

MOJE CÍRKEV

Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů. Usnesení synodu – P. Stolař
Senioráty se představují: Chrudimský seniorát – M. Chyba
Perla secese v Herlíkovicích – evangelický kostel – J. Kirschner

DIAKONIE

Diakonie oslavila 25 let. Na zámku v Myslibořicích – A. Šůra
Přidejte se k nám! Krabice od bot 2014 – M. Bárta

HUDBA

Nová píseň – Ó jak nádherné jsou dny v Božím království – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Rybičky – L. Ridzoňová

RECENZE

John Stott: Rok s Biblí. Každodenní zamyšlení nad Knihou knih – Š. Grauová
Hans Küng: Ten, který otvírá cestu ke křesťanství – O. Macek

 

Český bratr 9/2014. Moderní doba – Tajný bol

Úvodník

titCB_9_2014Romantismus v nás

Kdo z nás není aspoň v koutku duše romantik! Někdy v pubertě se v mysli usídlí sladký bol a romantické představy a nenaplněné touhy musí ven. Kolik básní vzniklo a vzniká v tomto období! Většina z nich nikdy nespatří světlo světa a jsou později vyhozeny při úklidu šuplíků. Ale byly napsány! I básník Jiří Palán v tomto čísle v rozhovoru přiznává, že první báseň s romantickým názvem Trosečník napsal v patnácti. Praktický život nás později většinou zavede jinam, ale občas se rádi vracíme ke knihám či filmům s romantickou zápletkou.

Celé devatenácté století, jímž se v letošním cyklu zabýváme, je romantismem poznamenáno. Ve výtvarném umění, v hudbě i literatuře. V hlavním článku rubriky Téma rozebírá Martin C. Putna společensko-historický kontext této doby. Podle něj nelze pochopit, v jakém místě duchovní pouti dějinami se nacházíme a co je tudíž třeba činit, dokud nepochopíme, jak jsme na toto místo historicky dospěli. A pokud se ptáme, co má činit křesťan dnes, musíme se ptát, jak došlo k tomu, že na počátku moderní doby tradiční křesťanství přestalo být samozřejmým základem identity evropského člověka.

Jan Zámečník a Pavel Šidák si všímají ve svém příspěvku kontextu literárního a teologického, včetně literárního zobrazení životní skepse a okouzlení smrtí. Potěšily nás živé odpovědi na Otázku na tělo. Je vidět, že Erbenova Kytice a její hororové scény jsou stále v povědomí. Asi i proto, že je součástí školních osnov a dočkala se i divadelního a filmového zpracování.

Dvěma články v rubrice Moje církev a pozvánkou s programem na zadní straně zveme na celocírkevní slavnost do Prahy na 12. října, kdy budeme připomínat 600 let od prvního vysluhování chleba i kalicha. Přijeďte!

Všem čtenářům přeji vlídný podzim a inspirativní čtení,
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME

Pamětní desky – O. Macek

TÉMA

Katolická (a protestantská) umělecká romantika – M. C. Putna
Kanutí slz v němém vesmíru. Romantismus a smrt Boha – P. Šidák a J. Zámečník
Rozhovor s Jiřím Palánem: Báseň se rodí z klidu a prostoru – D. Ženatá
Otázka na tělo: Která z Erbenových básní je vám nejbližší a proč?

CÍRKEV ŽIJE

Svobodni v Kristu – Setkání křesťanů ve Vratislavi – D. Ženatá
Zelůvek včera a dnes – J. Stejskal
Hrajeme si s klubíčky – cvičíme si ručičky – O. Pikousová
Na návštěvě v knihovně Evangelické teologické fakulty UK – P. Moskala

MOJE CÍRKEV

Pozvání na komentované procházky reformační Prahou – J. Grollová
Moravskoslezský seniorát – J. Tomášek
Unikátní kostely v Pečkách a Herlíkovicích – kubismus a secese – J. Kirschner

DIAKONIE

Když je lidem spolu dobře. O kořenech diakonické práce v Letovicích – P. Hanych

HUDBA

Nová píseň – Dobrořeč duše má Hospodinu – L. Moravetz
Chvalčovské miniatury 2. Kdo zpívá, dvakrát se modlí – D. Valchařová
Povolání M. Matuškové do kantorské služby ve sboru – M. Kadlecová

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Kůň – L. Ridzoňová

RECENZE

Vladimir Vertlib: Šimonovo mlčení – L. Ridzoňová