Archiv pro rubriku: Archiv 2014

Český bratr 3/2014. Moderní doba – Hlas lidu

 

Úvodník

titCB_3_2014Mlčení lidu

Hlas lidu je slyšet zejména v revolučních dobách politických zvratů. Dnes jsme svědky hlasu lidu na kyjevském Majdanu. Ač zní někomu drsně a přinesl i oběti na životech, čímsi pohnul. Pevná ruka vládce snad ztrácí svou sílu a v parlamentu se probouzejí demokratičtější názory a činy. Hlasem lidu však byly označovány i události v naší zemi v roce 1948, kdy naopak získal moc despotický rudý tyran. Proto asi veřejný prostor opanovalo dlouholeté mlčení lidu, podobně jako o deset let dříve lid mlčel k praktikám hnědého tyrana. Zdá se však, že všechno má své meze. Mlčení se vzedme a ozve se hlas, když pohár přeteče. Jako u nás v roce 1989, jako nyní na Ukrajině. V historickém kontextu vidíme, že mlčení lidu je stejně zhoubné jako hlas lidu, který se zvrtne v řev lůzy nebo je dokonce vydáván za hlas Boží.

Že ze všech nedokonalých správ společnosti je tou nejméně špatnou demokracie, řekl už Winston Churchill. V posledních desetiletích však prochází demokracie celosvětově zatěžkávací zkouškou. Kudy z krize sociální i ekologické naznačuje v článku Otřesená demokracie Jakub S. Trojan, profesor etiky na Evangelické teologické fakultě. Končí výzvou pro křesťany, aby usilovali o prohloubení demokratické správy země a o její pravou a potřebám doby odpovídající úroveň. O životě vedeném demokratickými ideály a hlavně o tom, jak je důležité nevzdávat naději, se dočtete v rozhovoru s farářem, disidentem, senátorem a opět farářem Zdeňkem Bártou.

V dalších rubrikách přinášíme zprávy o úspěších žáků církevních škol i událostech v oblasti církevní hudby. Děje se toho tolik, že se vše na stránky časopisu nevměstná. Obrázek o tom, jak a čím Českobratrská církev evangelická žije, si můžete udělat z postupného představování jednotlivých seniorátů. Tentokrát je na řadě seniorát Liberecký.

Církev, zejména reformovaná, je kolébkou dnešního pojetí demokracie. Přesto bychom měli pečovat o to, aby hlas lidu byl moudrý a někdy se stal také nasloucháním.

Inspirativní čtení a vlídně předjaří přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME
Stůl Páně – O. Macek

TÉMA – Hlas lidu
Otřesená demokracie – J. S. Trojan
Rozhovor se Zdeňkem Bártou: Farář, disident, politik a zase farář – D. Ženatá
Demokracie v praktickém životě – T. Pavelka
Otázka na tělo: O čem by neměl rozhodovat hlas lidu?

CÍRKEV ŽIJE
Farářský kurz: Povedlo se! Mnozí vyložili karty na stůl – T. Pavelka
Rozhovor o polévce pro bezdomovce a sbírce potravin – O. Kolář
Angličtinářka roku je z církevní školy z Náchoda – D. Hanuš

MOJE CÍRKEV
Senioráty se představují: Libereckým seniorátem od východu na západ – J. Kužel
Než začneme porcovat medvěda. Jde o restituční peníze – P. Sláma

DIAKONIE
Diakonie vyhlašuje další ročník postní sbírky pro Etiopii – P. Hanych

HUDBA
Nová píseň – Švédské Gloria – L. Moravetz

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Mravenec – L. Ridzoňová

RECENZE
Paulas, Zikmund, Kropáček: Po cestách kamenitých – M. Hübner
František Šmahel: Jan Hus – Iva Benešová
Pavel Rejchrt: Vyznání nejistého chodce / Ukaž nám cestu – J. Šulc
Dietrich Bonhoeffer: Následování – Š. Grauová

 

 

Český bratr 2/2014. Moderní doba – Mým národům

Úvodník

titCB 2_14Jsme sourozenci

Když panovník Rakousko-uherské monarchie oslovoval své poddané s nějakým závažným sdělením, nebylo divné, že nadpis zněl Mým národům. V obrovské říši to platilo Černohorcům na jihu i Židům v Haliči, německy mluvícímu obyvatelstvu na západě i Rusínům na východě. Pokud došlo k nějakým národnostním šarvátkám, délka přenosu informace většinou rozředila závažnost obsahu. Normální ale byl pocit, že jako Češi patříme do celku, který je tvořen různými národnostmi, kde se mluví různými jazyky, a přesto jsme v jistém smyslu sourozenci.

Dvacáté století s klidným soužitím různých národností ale strastiplně zamíchalo. Nejdřív jedni vyháněli druhé, pak zase druzí ty první. Dnes nevražíme na nově přišlé odjinud a rychlost informací způsobuje, že se dozvídáme o všech podrobnostech konfliktů dřív, než se na místě zametou střepy.

Za minulostí nelze udělat tlustou čáru. V paměti lidí stále žijí příběhy bezpráví i příběhy nezištné pomoci druhým. V rubrice Téma se tentokrát zabýváme česko-německými vztahy a také maďarským pocitem křivdy. Díky evangelické víře jsme s Němci i Maďary vždy měli dost společného. Za leccos jim také vděčíme – ať už vzpomeneme příchod kazatelů z Uher po Tolerančním patentu, nebo předání mnoha budov německé luterské církve církvi naší po 2. světové válce. Finanční i jinou pomoc od partnerských, zejména německých církví přijímáme dodnes.

I dalšími rubrikami prolíná téma soužití: v Rumburku otevřeli církevní školku s podporovanými místy pro romské děti, Diakonie podává zprávu o úspěchu „Krabic od bot“, do nichž děti dávaly dárky dětem jiným.

Není lehké zpracovat dějinnou zkušenost soužití národů v posledních dvou stoletích, ale jen když o tom budeme mluvit, psát a přemýšlet, můžeme v globalizované Evropě vykročit k novému soužití. Jako bratři a sestry, jako sourozenci.

Inspirativní čtení vám, milí čtenáři, přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME
Kazatelna – O. Macek

TÉMA – Mým národům
Hus nebo Bismarck? Nacionalismus u krkonošských evangelíků – J. Louda
Kdo kácel v lesíku mého dětství? Krkonošské dozvuky v 21. století – J. Jüptner
Hranice po uhersku. Historie stále živá – J. Plíšek
Otázka na tělo: Jak se pozná Čech?

CÍRKEV ŽIJE
Rumburský klíček – církevní mateřská škola – C. Šimonovská
Vratislav – město trpaslíků. Pohnutá minulost a odvážná přítomnost – V. Petrilák
Láska se projevuje činy. Rozhovor s G. Hirschburgerovou – D. Ženatá
Zelovský kurýr. Rozhovor s J. Mundilem – J. Plíšková

MOJE CÍRKEV
Senioráty se představují: Královéhradecký seniorát – J. Andrejs

DIAKONIE
Vánoční dárky v krabicích od bot – P. Hanych
Diakonie na Vsetíně slaví 10 let – D. Žárský

HUDBA
Chci zpívat Pánu, zná můj hlas – Žalm 27 – L. Moravetz

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Daman – L. Ridzoňová

RECENZE
Pavel Hošek: V dobrých rukou – L. Ridzoňová

Český bratr 1/2014. Moderní doba – Do fabriky

Úvodník

Nový ročník s novou písní

Český bratr vstupuje do úctyhodného 90. ročníku. Jen málokteré současné periodikum se může pyšnit tak dlouhou tradicí. Pokud zalistujete starými ročníky, které jste možná vídali u babičky na nočním stolku, a srovnáte je s nynější podobou, je vidět mnohé. Od černobílého tisku k barvě, od šestnácti stran k čtyřiačtyřiceti. Vždy však časopis odrážel dění v církvi i společnosti, byl více či méně poplatný době, přinášel povzbuzení, kritiku, komentáře, recenze a informace všeho druhu.

Se vstupem do nového roku činí mnozí novoroční předsevzetí. Přestanu kouřit. Budu se učit angličtinu. Zhubnu. Začnu chodit na biblické hodiny. Jsou předsevzetí dobrá, nebo jsou trochu k smíchu? Vždyť přestat kouřit či zhubnout se můžu pokusit kdykoli! Předsevzetí jsou dobrá a zdravá. Stanovit si vzdálený cíl a jít za ním je motivující a potřebné. Je to hnací motor.  Pro vizi a cíl se snáz přinášejí oběti, než pro nic za nic. Ohlédneme-li se zpět, vidíme, že v dobách, kdy společnost i církev měla vizi, bylo to ku prospěchu všech. Nyní je pro nás výzvou samofinancování církve, které klepe na dveře. A vzdálený cíl – uživit své faráře i církevní provoz – bude ovlivňovat mnohá naše rozhodnutí už nyní.

Nový ročník našeho časopisu přinese nový tematický cyklus, který jsme nazvali Moderní doba. Rádi bychom se zabývali tématy, která nabyla na významu někdy v druhé polovině 19. století, jako jsou rozmach průmyslu, příliv lidí do měst nebo národnostní uvědomění, budeme si připomínat sto let od vypuknutí první světové války. To vše nás ovlivňuje do dneška. Ze starého se rodí nové. To symbolizuje i název hudební rubriky, ve které budeme přibližovat písně připravované pro nový zpěvník a která se jmenuje Nová píseň.
Faktury na předplatné 2014 najdete v příštím (únorovém) čísle.

Inspirativní čtení a vítězný boj s novoročními předsevzetími přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME
Kostel – O. Macek

TÉMA
Co mají společného továrna a klášter – T. Pavelka
Rozhovor s J. Raichem o práci kaplana v anglické „Industrial Mission“ – J. Kirschner
Otázka na tělo: Zajímáte se o to, kde byla vyrobena věc, kterou kupujete?

CÍRKEV ŽIJE
Rozhovor s J.Mamulou: „Dřevotočem“ jsem z lásky ke strojům – J. Viktor
Ordinace farářského dorostu – D. Ženatá
Návrat Jany a Bohdana – Z. Susa
Zamyšlení u příležitosti výročí vypálení synagogy během Křišťálové noci – J. Kirschner

MOJE CÍRKEV
Senioráty se představují: Křížem krážem brněnským seniorátem – V. Zikmund
O čem jednali zástupci jednotlivých seniorátů. 2. část – A. Balcar

HUDBA
Příprava nového církevního zpěvníku je v plném proudu – L. Moravetz

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Oslice – L. Ridzoňová