Archiv pro rubriku: Archiv 2015

Český bratr 7+8/2015. Moderní doba: „Hlavně to zdravíčko“

Úvodník letního dvojčísla

Smíření

Letní dvojčíslo je prodchnuto smířením. Za velkou událost považujeme, že papež František přijal 15. června ve Vatikánu zástupce českých církví a vyslovil lítost a touhu po smíření v souvislosti s 600. výročím mučednické smrti Jana Husa. Po třech osobnostech z římskokatolické, českobratrské evangelické a československé husitské církve přijal k audienci a hovořil s nimi přátelsky a vřele skoro hodinu. Další den se sloužila v Římě ekumenická bohoslužba smíření, jejíž liturgii sestavila mezicírkevní česká husovská komise a stejná bohoslužba smíření se uskutečnila o týden později v Týnském chrámu v Praze. Sbory a farnosti byly vyzvány, aby na místních úrovních sloužily také ekumenickou bohoslužbu smíření se stejnou liturgií, což se na mnoha místech stalo a někde ještě stane. Husův rok ještě nekončí.

V tomto čísle Českého bratra najdete také mimořádnou rubriku věnovanou 70. výročí konce druhé světové války. Příspěvky jsou dramatické, dosah popisovaných událostí nás asi zasáhne. Je také moc dobře, že po letech vypjatého mlčení se o neblahých událostech mluví a hledají se cesty k odpuštění a smíření. Před sedmdesáti lety někdo organizoval návrat českých politických vězňů do vlasti, někdo vystěhování německých evangelíků z Děčína do Bavorska a někdo pomoc opuštěným a osiřelým dětem. Jsme vděční, že dnes můžeme ve svobodě organizovat jiné věci: Ghettofesty, bohoslužby smíření nebo Husovské slavnosti.

V závěru čísla přinášíme více recenzí a upoutávek na zajímavé knížky než obvykle, protože letní dvojčíslo má více stran, a tak se do časopisu vešlo to, co se poslední dobou vejít nechtělo.

??????????????????????

Všem čtenářům přeje inspirativní letní čtení
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Domovy důchodců, ústavy sociální péče v pohraničí – P. Čapek

TÉMA
Nástrahy dlouhého života – A. Šůra
Rozhovor s Šárkou Raichovou: Vydržet sám se sebou – J. Kirschner
Otázka na tělo: Jak vám pomáhá modlitba při nemoci?

CÍRKEV ŽIJE
Ohlédnutí za Nocí kostelů – J.Vondrová
Rozhovor s Petrem Brodským, potulným kazatelem – D. Ženatá
Evangelický Kirchentag, tentokrát ve Stuttgartu – D. Ženatá

Mimořádná rubrika 70 let od konce války
Dietrich Bonhoeffer zahynul v dubnu 1945 – O. Ruml
Osvobození a návrat politických vězňů z Bavorska – J. Otter
Exodus evangelického bratrského sboru z Děčína v roce 1945 – K. Ahne
Vyhledali mě a stali se mou rodinou – I. Reinerová
Brněnský Ghettofest v Roce smíření – Š. Hájek

Návštěva u papeže Františka
Zástupci českých církví u papeže Františka – D. Ženatý
Proslov papeže Františka u příležitosti liturgie smíření
Bohoslužba smíření s prosbou za odpuštění. Kázání W. Kaspera

MOJE CÍRKEV
Čím může být Jan Hus pro nás? – J. Ruml
Dobrovolníci dokážou mnoho – V. Zikmund
Případ Edgarův – P. Sládeček

DĚTI A SBOR
Nová příručka pro nedělní školu: Dál přece nejdeme sami − L. Ridzoňová 
Řekněte to věcí – D. Bednaříková
Rituál v nedělní škole – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Diakonie v proměňující se Evropě – B. Kejř
Daruj, kupuj, pomáhej – A. Šůra
Před 120 lety se narodil Přemysl Pitter

SLOVO
Fobie? Snad raději ne – T. Pavelka
Poslední slovo: Požehnaný životní styl – P. Bělíková

RECENZE
Marek Vácha: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis – J. Plíšková
Ljudmila Ulická: Daniel Stein, překladatel – P. Sláma

Český bratr 6/2015. Moderní doba: „Země bez nebes“

Úvodník

Synod, Husovské slavnosti a začátek léta

V polovině května zasedal synod. Zvolil novou synodní radu, která nastoupí do úřadu v listopadu. Učinil mnohá důležitá rozhodnutí. Po celý víkend byli tři pracovníci našeho mediálního oddělení při tom a téměř on-line vkládali na web synodcce.cz aktuální informace o probíhajících debatách i rozhodnutích. Přímý televizní přenos je zatím nedostižným ideálem, ale i tak kdo chtěl, mohl sledovat přibývající texty i fotky z jednacího sálu přes internet téměř v přítomném čase. Příspěvek o jednání synodu, výsledcích voleb a hlasování je v rubrice Církev žije. Oficiální a platné znění všech usnesení bude k dispozici po intimaci synodní radou v polovině června.

Téma tohoto čísla je spjato s návratem k přírodě, rituálům a odpovědnosti za stvoření. Najdete zde rozhovor s oddávající farářkou, náhled na nový typ pohřebního rituálu nebo článek o tom, jak a proč sbírat hliník.

Blíží se Husovské slavnosti 2015, dvoudenní festival v centru Prahy, který pořádá Českobratrská církev evangelická spolu s Církví československou husitskou. Na zadní straně najdete program oslav i odkazy na podrobnější informace. Uvnitř listu si můžete přečíst upoutávku, na co se obzvlášť těšit. A na druhé straně obálky si všimněte výzvy koordinátorky dobrovolníků: hledáme pomocníky na zajištění oslav!

V letním dvojčísle se můžete těšit na obsažnější rubriku Slovo, do níž hodláme vložit všechny recenze na zajímavé knihy, které se nám poslední dobou hromadí a nemohou se vtěsnat do pravidelných čísel. Rovněž připravujeme letní čtení k odpočinku na dece či na plovárně.

Inspirativní čtení přeje všem čtenářům??????????????????????
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Diakonie v Ústeckém seniorátu – Z. Bárta

TÉMA
Rozhovor s farářkou Martinou Kadlecovou o netradičních svatbách – D. Ženatá
Kalvín k odpovědnosti za Boží stvoření – L. Vischer/J. Nečas
Neobvyklý půvab přírodního pohřebnictví – B. Dobešová
Otázka na tělo: Zasahují genetické manipulace do Božího stvořitelského plánu?

CÍRKEV ŽIJE
Ohlédnutí za synodem Českobratrské církve evangelické – J. Vondrová, D. Ženatá
V neděli do kostela s Biblí a zpěvníkem… a hliníkovým odpadem – M. Kadlecová
Rozhovor s Pavlem Klineckým: Uchem jehly už prošlo na sto hostů – D. Ženatá
Česko-polská spolupráce mezi studenty středních škol – D. Hanuš
Pestrost v pusztě. Mezinárodní kalvinistická konference v Maďarsku – T. Pavelka

MOJE CÍRKEV
Evangelický kostel v Baťově Zlíně –J. Kirschner
Na začátku července zaplní centrum Prahy Husovské slavnosti – J. Vondrová
Je církev Diakonii matkou, či macechou? – J. Šarounová

DĚTI A SBOR
Děti a bohoslužba – M. Sedláčková
Kostelový víceboj – I. Květonová, O. Maceck

DIAKONIE
Kampaň H2Óda na radost
Betlém. Chráněné bydlení v jihomoravských Brumovicích

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Kobylky – L. Ridzoňová
Záchranné stanice pro mizející výrazy – E. Žárská
Zhoubná tvrdohlavost M. Jana Husa – J. Nechutová
Poslední slovo: Zahrát si moře – L. Ridzoňová

RECENZE
Alberto Tronchin: Spravedlivý riskuje – A. Šnoblová

 

Český bratr 5/2015. Moderní doba: „Mimozemšťani, nebo andělé?“

Úvodník

Andělský a válečný

Libý andělský hlas, andělské oči, trošku smutné a dojemné, andělské lokýnky jemné a blonďaté… to vše znamená andělské ve smyslu rajské, povznášející a krásné. V lidovém podání pak k tomu patří barokní andělíčci na obrazech a oltářích či na vánočních pohlednicích.

Anděla jako bytost vnímáme ale spíše jako pomocníka, zachránce či rádce, anděla strážného, který má s námi spoustu práce a někdy nás musí tahat i z dost nechutné šlamastyky. Do tématu andělů, démonů a mimozemšťanů se pustili dva teologové – autoři příspěvků rubriky Téma – Ivan Štampach a Jaroslav Pechar.

Kdo by v naší církvi neznal Martu Kačerovou! Téměř padesát let pracovala na synodní radě (jak se dřív říkalo dnešní Ústřední církevní kanceláři), ponejvíce v oddělení mládeže. Organizovala, rozesílala dopisy a pozvánky, jezdila na kurzy, sjezdy a brigády. V době normalizace byla pevnou kotvou, mnohým přátelům osobním andělem.  Zemřela v požehnaných 94 letech. Na její moudrost a humor vzpomíná na straně 28 Jan Trusina.

Do válečné zóny na východě Ukrajiny můžeme nahlédnout přes úryvky z kroniky Dimitrije Ličimana, organizátora misie a humanitární pomoci do míst, kde se bojuje.  Již rok zde lidé přežívají ve sklepích v otřesných podmínkách a zpravidla bez účinné pomoci. Týká se nás to? Tito lidé znali ještě nedávno pojem „válečné útrapy“ také pouze z historických románů…

Noc kostelů klepe na dveře. Mnohé modlitebny a kostely se otevřou a lidé přivítají návštěvníky připraveným programem. Ať se akce vydaří!

??????????????????????

Inspirativní čtení přeje všem
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Ústecký seniorát kolébkou diakonie – Z. Bárta

TÉMA
Rozhovor s I. Štampachem:Když se v Bibli zjeví anděl, člověk padá k zemi – O. Kolář
Andělé a démoni – J. Pechar
Otázka na tělo: Setkali jste se někdy s andělem?

CÍRKEV ŽIJE
Konference k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa – J. Vondrová, D. Ženatá
Velikonoce v Herlíkovicích – Faltýnkovi, Rosenovi, Vlčkovi
Polévkový den pošesté! – studenti EA Brno
Křesťané pomáhají ve válečné zóně – A. Akimová, D. Ličiman
Marta Kačerová: Půlstoletí ve službě všem, kdo ji potkali – J. Trusina

EVANGELIZACE A MISIE
Rozhovor s K. Ryu: Misia nie je len jednou z aktivit církvi – P. Bargár
Církev živě – R. Žárský
S.O.S. Černošín S.O.S. – L. Korpa

MOJE CÍRKEV
Futuristický funkcionalismus – chrámy v Brně-Židenicích a Břeclavi – J. Kirschner
Poděbradský seniorát – P. Pistor
Husovo teologické řešení krize církve – P. Keřkovský

DĚTI A SBOR
Pedagogika Franze Ketta – Tradiční netradiční způsob práce s dětmi – E. Muroňová
Hurá na prázdniny! O církevních táborech – D. Bednaříková

DIAKONIE
Tady uklízí Zvonek – A. Šůra
Diakonie Sobotín děkuje za podporu – P. Haška

SLOVO
Procitání – P. P. Payne

RECENZE
Klára Smolíková: H.U.S. (Hus úplně světovej)
Víkend s Bohem – M. Fůrová

 

 

Český bratr 4/2015. Moderní doba: „Víme, o čem mluvíme?“

Úvodník

Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Toto pořekadlo jistě platí tam, kde se vedou řeči, babské klepy nebo bezbřehé diskuse. V komunikaci mezi lidmi ale spíš platí mluviti zlato. Pro zdravé rozvíjení i udržování vztahů je potřeba o nich mluvit, hovořit o problémech, vyjasňovat si stanoviska a důvody chování. Kde se komunikace zadrhne, mluvení není vyslyšeno nebo nebylo vůbec vysloveno, nastávají různá zauzlení, jejichž rozmotání nebývá jednoduché. Mezi partnery, v rodině, ve sboru, v církvi i společnosti.

Zamyšlení nad tématem „Víme, o čem mluvíme?“ vtipně a přitom odborně fundovaně napsala lingvistka a překladatelka Olga Richterová. Najdete je na straně 7. Největší odbornicí na exulantskou tematiku je u nás Edita Štěříková. Prozkoumala spoustu archivů a napsala mnoho knih. O její celoživotní vášni s ní rozmlouval Jan Šulc. Rozhovor s touto nevšední historičkou a autorkou si můžete přečíst na straně 9 a recenzi k její poslední knize o moravských exulantkách, jejich emancipaci i poslušnosti na straně 42.

Rubrika Děti a sbor se věnuje aktuálním tématům. Nápady pro práci s dětmi nabízí s dostatečným předstihem, aby zájemci stihli včas vše připravit, pokud chtějí některé aktivity s dětmi uskutečnit. Již v minulém čísle jsme se mohli inspirovat nápady k Velikonocům, nyní nabízí autorky nápady k Noci kostelů, která se koná koncem května.

Letní čas, více slunečního svitu a hlavně právě prožité Velikonoce jsou vzpruhou pro nastávající čas.

??????????????????????Příjemné jaro a inspirativní čtení všem čtenářům přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Čas po vydání tolerančního patentu – P. Čapek

TÉMA
Víme, o čem mluvíme?O. Richterová
Rozhovor s Editou Štěříkovou: O pobělohorských exulantech zblízkaJ. Šulc
Otázka na tělo: Zažili jste někdy, že mělo vaše slovo moc?

CÍRKEV ŽIJE
Podhostýnské zpívání – V. Dadáková
Restart práce spirituála na konzervatoři v OlomouciA. Wrana
Rozhovor s Nelu Balajem, farářem z Arbroath ve SkotskuD. Ženatá
McConnel a Den Země J. Nečas
Společné cesty byly obohacením – P. Brodský

MOJE CÍRKEV
Návrat k funkcionalismu – Boskovice –J. Kirschner
Západočeský seniorát: Slavná minulost směřuje k zodpovědné přítomnosti – J. Beneš
Odúmrť – pojem z občanského zákoníku – J. Bartušek
Jak se snižují prostředky na diakonické a rozvojové projekty – R. Mazur

DĚTI A SBOR
Biblické postavičky – D. Bednaříková
Nápady na činnosti s dětmi – Noc kostelů – D. Bednaříková

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Pelikán – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Konalo se shromáždění Diakonie – A. Šůra
Humanitární konvoj na Ukrajinu – H. Pfannová

RECENZE
Edita Štěříková: Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské – J. Kafková
Kateřina Lachmanová: Karikatury Boha – Š. Grauová
Hynek Schuster: Kaštánkova dobrodružství – R. Kučerová