Archiv pro rubriku: Archiv 2015

Český bratr 3/2015. Moderní doba: „Ocelové století“

 Úvodník

Vítězství hmoty nad duchem?

Kresba na titulní straně tohoto čísla se jmenuje „Duch ohrožen technikou“. Namalovala ji naše dvorní ilustrátorka, akademická malířka Petra Fischerová. Duch vlaje, je jako by na odchodu, technika zezadu dotírá, naštěstí zatím s úsměvem. Duch hledí kupředu, snad jej něco vábí, vidí někde daleko něco smysluplného. V tom je naděje.

Když jsem v novinách četla, že počítač vybavený šachovým superprogramem vyhrál šachovou partii nad úřadujícím mistrem světa Garry Kasparovem, mou vírou ve vítězství ducha nad hmotou to otřáslo. Ale pak jsem si uvědomila, že to je jinak. Koncentrovaný potenciál stovek vědeckých mozků přetavený v šachový program přemohl jednoho chytrého, ale unavitelného a lidsky chybujícího člověka. No a co?

Z rozhovoru s Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, také jednoznačně vyplývá: ano, technika včetně jaderných technologií nás může ohrožovat, ale jen když s ní budeme zacházet špatně. Při zodpovědném přístupu dobrého hospodáře nám naopak bude v mnoha oblastech sloužit velice dobře. Rozhovor najdete na straně 8.

V rubrice Slovo přinášíme dva příspěvky k aktuálnímu tématu soužití křesťanů a muslimů. Jednak Prohlášení o vztahu křesťanů k muslimům, které zaznělo jako poselství při ekumenických bohoslužbách koncem ledna na Staroměstském náměstí v Praze, jednak článek Petra Pokorného Co s islámem v Evropě? Doporučuji je vaší pozornosti.

??????????????????????Inspirativní čtení v předjaří přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

 

Obsah čísla:

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Dominantní postavení katolické církve – P. Čapek

TÉMA
Cechy ocelového města. Vláda triumvirátu přírodovědec-technik-ekonom – T. Pavelka
Rozhovor s D. Drábovou: Jaderné technologie víc pomáhají, než škodí – D. Ženatá
Otázka na tělo: Čím nás může ohrozit rozvoj techniky?

CÍRKEV ŽIJE
Bolest a naděje – farářský kurz 2015 – L. Kabíček
Moravský ryzlink v Porýní – O. Macek
Před 70 lety zemřel v koncentračním táboře v Dachau Jaroslav Šimsa – D. Ženatá
Cesty s Potulným – P. Kolínský
O přátelském prostředí školy a koláčích v kostele – R. Čunderlíková
Vzpomínka na Emilii Veverkovou – M. Ježdíková
Jaro Křivohlavý 1925-2014 – J. Keřkovský

MOJE CÍRKEV
Poličský seniorát – J. Lacina
Nová šance pro Malešice – J. Kirschner
Koncil jako událost prvého řádu – M. T. Zikmund

DĚTI A SBOR
Vyprávění. – E. Šormová
Rozhovor s Ilonou Mužátkovou: Příroda je velká Boží učebna – D. Bednaříková
Nápady na činnosti s dětmi: Den Země – D. Bednaříková
Doporučujeme: Příroda je Boží dar – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Vzdělávat týmy ze středisek a škol Diakonie má mnoho výhod – B. Dubcová

SLOVO
Prohlášení o vztahu křesťanů k muslimům – M. Vymětal
Co s islámem v Evropě – P. Pokorný
Boží aplikace do mobilu – P. Bělíková

RECENZE
Tabita Landová: Liturgie Jednoty bratrské 1457-1620 – P. Filipi
Anselm Grün: Lék na únavu ze života – L. Ridzoňová

 

Český bratr 2/2015. Moderní doba: „Dobývání světa“

Úvodník

Dobývat svět i sebe

Koncem ledna jsme si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Vykřičník nanejvýš hrozivý v tom, kam až může dobývání světa zajít. Víra v právo na životní prostor jednoho národa jako konečný cíl je jedním z klíčů k neštěstí 20. století. Ale i v předchozích časech byl lidem upírán prostor k životu, svoboda a lidská důstojnost – ve jménu koloniálních zájmů, povznesení barbarů na vyšší úroveň či ve jménu různých ideologií. Evropané nevyráželi rozhodně do světa, aby rozvíjeli své vrozené dobro a předávali je dál. Co s tímto dědictvím můžeme dělat dnes jako občané demokratické a svobodné společnosti a jako křesťané? Nad tím se zamýšlí v hlavním článku rubriky Téma Tomáš Pavelka.

Život přináší různé výzvy. A sebrat odvahu, odejít s celou rodinou na dva roky na Skotské Orkneje, větrné ostrovy na pobřeží Atlantiku, to je dobývání sebe sama. Jak v tom obstála farářka Magdaléna Trgalová a jaké postřehy má, se můžete dočíst v rubrice Církev žije.

Nová rubrika Děti a sbor je určena hlavně pro učitele nedělní školy, táborové vedoucí a mládež pracující s dětmi. Nechte se inspirovat příspěvkem o smyslu nedělní školy a nápady na velikonoční činnosti s dětmi malými i většími.

Husův rok 2015 si v tomto čísle připomeneme dalším kázáním z Postily mistra Jana a také zprávou o přípravách Husovských slavností 5. a 6. července v Praze. Doporučujeme také čtení Na každý den 2015 s mistrem Janem Husem, které bude mít pro velký zájem pětisetkusový dotisk.

??????????????????????Milé čtenářky a milí čtenáři, inspirativní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Historie evangelíků v severních Čechách – P. Čapek

TÉMA
Dobývání světa – boj o životní prostor –T. Pavelka
Rozhovor s Dobromilou Janákovou: Krásné vzpomínky s šílenými zážitky – J. Plíšková
Otázka na tělo: Proč máme přijímat přistěhovalce?

CÍRKEV ŽIJE
Nechat se dobýt. Česká farářka na skotských Orknejích – M. Trgalová
Opravdové setkání. Taizé 2015 – D. Hamrová
Vzpomínání na Adolfa Petra – J. Kenning
Nesmrtelná teta Vlastimila Češková – N. Dvořáková

MOJE CÍRKEV
Západočeský bermudský trojúhelník – J. Kirschner
Modlitebna ve Stříteži nad Bečvou září novotou – J. Hurta

DĚTI A SBOR
Nedělní škola. Oč tu vlastně běží? – A. Tkadlečková
Doporučujeme: Obrazy života – život v obrazech – L. Ridzoňová
S dětmi na cestě víry. Dvouleté vzdělávání – L. Ridzoňová
Nápady na činnosti s dětmi: Velikonoce – D. Bednaříková

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Orel – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Rozhovor s Miloslavem Běťákem: S nadějí a vírou zkoušet nemožné – A. Šůra
Krabice od not 2014 – M. Bárta

RECENZE
Nico ter Linden: Tobiáš – L. Ridzoňová

Český bratr 1/2015. Moderní doba: „Na kanapi“

Úvodník

Nové věci v novém roce

V roce 1924, tedy až šest let po vzniku Českobratrské církve evangelické, rozhodl synod o zřízení časopisu Český bratr. Jeho úkolem mělo být: „sloužit celé Českobratrské církvi evangelické, podávat obraz jejího života, přinášet zprávy o jednání církevních orgánů, všímat si náboženského života a práce jiných církví a náboženských společností a věnovat pozornost kulturním otázkám.“ Od prvních ročníků se časopis zejména graficky dost změnil, ale jeho poslání je naplňováno víceméně stále. Přináší tematické články, povzbuzení i kritiku, recenze a upoutávky, odráží dění v církvi i společnosti.

Cyklus Moderní doba, ve kterém jsme si všímali hlavně mezníků 19. století a jejich dopadů na dnešek, bude letos pokračovat. I dvacáté století mělo své milníky, které ovlivnily život křesťanů i celé společnosti. Rádi bychom se dotkli témat, jako jsou totalitní ideologie, věda a technika, jazyk, psychoanalýza, sci-fi, ateismus, sexuální revoluce či ekologie.

Se vstupem do nového ročníku přicházíme s několika novinkami. Rok 2015 je kulatým výročím tragické smrti mistra Jana Husa. Jeho odkaz si zpřítomníme v každém čísle na straně 4, kde budou otiskována upravená kázání z Husovy Postily. Rok 2015 byl také synodem vyhlášen rokem Ústeckého seniorátu. S jeho problémy i nadějemi se budeme seznamovat v seriálu na straně 3. Po mnoha letech se (dočasně) loučíme s hudební rubrikou, nahradí ji rubrika Děti a sbor, kde budeme přinášet materiály k povzbuzení a inspiraci učitelům nedělních škol, táborovým vedoucím či jiným pracovníkům s dětmi.

Děkujeme všem, kteří nahlásili změny v předplatném. Radujeme se z nových abonentů i z dárkových předplatných, kterými jste někoho obdarovali. Faktury k uhrazení předplatného na rok 2015 najdete v příštím (únorovém) čísle.

Inspirativní čtení přeje v novém roce všem čtenářům
Daniela Ženatá

Obsah čísla

ÚSTECKÝ SENIORÁT
Dědictví na severu Čech – P. Čapek

TÉMA
Co s námi dělá psychologie? A co uděláme my s ní? – P. Říčan
Rozhovor s Radkem Sýkorou: Pacient by se měl „na kanapi“ cítit bezpečně – A. Balcar
Otázka na tělo: Zdá se vám opakovaně nějaký sen? Jaký?

CÍRKEV ŽIJE
Rok mistra Jana Husa a Husovské slavnosti 2015 – G. Fraňková Malinová
Liturgické zahájení roku mistra Jana Husa – DaZ
Hrst inspirace ze Skotska – K. Vojkůvková

MOJE CÍRKEV
Ústecký seniorát – Jiný než všechny ostatní? – V. Erdingerová
Okénko do Hradce Králové –J. Kirschner
Farní sbor Hrabětice – L. Ryšavá

DĚTI A SBOR
Učitel jako svědek víry – D. Bednaříková
Rozhovor s Alenou Tkadlečkovou: Jak by měl vypadat ideální učitel nedělní školy?
Nápady na činnosti: Děti a postní období – D. Bednaříková

SLOVO
Pro děti: Biblický zvěřinec – Holubice – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Jak se u nás pracuje lidem z nových zemí EU? – M. Bárta

RECENZE
Bratr Roger z Taizé: Vyvolit si lásku – Š. Grauová
Miloš Vavrečka: Třináctá komnata – upoutávka na knihu poezie