Archiv pro rubriku: Archiv 2016

Český bratr 3/2016. Téma: Vůle k životu

Úvodník

Seznamte se s Jeronýmem

Že to půjde těžko, když se narodil někdy kolem roku 1378? Ale ano, půjde to, dokonce mu můžete potřást rukou, popovídat si s ním nebo mu sundat čepici či prozkoumat ohebnost kloubů. Jeroným Pražský se totiž zhmotnil do pětašedesát centimetrů vysoké loutky a stal se maskotem jubilejního roku 2016 – roku, kdy chceme připomínat život, dílo a úděl tohoto Husova žáka a přítele. Před 600 lety skončil Jeroným stejně jako Hus na hranici. Byl propagátorem Wyclifových spisů a zastáncem Husových myšlenek; po trýznivém mučení své názory odvolal, pak se k nim pod tíhou svědomí opět přiznal a koncil ho potrestal.

O Jeronýmu se nyní můžete něco dočíst v každém čísle Českého bratra, minule i tentokrát  v aktualitách na čtvrté straně. A v tomto čísle se na vás dívá z titulní stránky. Jak loutka-marioneta vznikla, se dozvíte v rozhovoru s řezbářem Jiřím Růžičkou na straně 21. Jeroným se představil koncem února i novinářům a veřejnosti na tiskové konferenci pod širým nebem nedaleko pamětní desky, kterou má v centru Prahy na domě na rohu Karlova náměstí. Loutka vedená branickým farářem Jaroslavem Pecharem zaujala nejen novináře, ale i mnoho kolemjdoucích, jak je zdokumentováno na straně 20.

Vrcholem událostí spojených s výročím bude jednodenní festival v sobotu 28. května na Střeleckém ostrově v Praze.  Kdo přijede, zažije průvod, bohoslužby, loutkové divadlo, koncerty, výstavu, panelovou diskuzi, program pro děti a vážné i veselé vstupy s dřevěným Jeronýmem a jeho loutkovodičem. V těchto dnech putuje do každého sboru plakát na festival zvoucí, v dalších číslech Českého bratra budeme přinášet aktuální informace o Jeronýmovi i oslavách. Milí čtenáři, nechte se pozvat!

Inspirativní čtení nejen o Jeronýmovi přeje
??????????????????????Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Vůle k životu – D. Ehmig
Vůle k životu – L. Ridzoňová
Rozhovor s Pavlem Pokorným: Do Střešovic oklikou – J. Plíšková
Vánoce a deprese – HAWR
Už žiju – Marie
Otázka na tělo:  Co vám dává chuť žít?

MOJE CÍRKEV
Rozhovor s J. Růžičkou, tvůrcem loutky Jeronýma – J. Plíšková
Krajané v Polsku: Husinec a Stroužné – M. Kitta
Otázky popeleční – A. Wrana
Falcké imprese – J. Ruml
Setkání křesťanů v Budapešti – J. Vondrová
Jsem zde pro vojáky v misi – D. Petříček
Neznámá toleranční modlitebna v centru Prahy – M. Procházková
Horská architektura a život v Krkonoších – J. Kirschner
Provizorium – J. Šavlíková

S DĚTMI
Pro děti: Biblický zvěřinec – Vlk – L. Ridzoňová
Suchdol, Dejvice, Kongo – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Čtyři roky v občanské válce – A. Šůra

SLOVO
Několik myšlenek věnovaných P. Filipimu – D. Heller ml.
Poslední slovo: Vůle k životu – P. Bělíková

RECENZE
T. H. Lhose: Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství – Š. Brodský
Jiří Doležal: Třicet kázání – F. Plecháček

KOMIKS
Vůle k životu – K. Malina

Český bratr 2/2016. Téma: Cit a pocit

 Úvodník

Uprchlíci jsou i naším tématem

Poslechněte si článek:

Možná se vám zdá, že uprchlíků je poslední dobou všude plno. V zemích na západ od nás jich hledá útočiště mnoho set tisíc, u nás několik křesťanských rodin. V médiích se téma točí už dlouho, zpočátku velice nepřejně, opřeno o výroky politiků, nyní už trochu vstřícněji. Potěšil mě rozhovor s mladou muslimkou žijící v Německu, která se stala členkou Křesťanskodemokratické strany (CDU), protože jí byl sympatický křesťanský důraz na lásku a pomoc bližnímu. V tom vidí největší potenciál křesťanských hodnot.

Křesťané se rozkoukávají a orientují přece jen rychleji než celá společnost a státní úřady. Jsem hrdá na Diakonii a projekty, ve kterých se angažuje, jsem dojata jednáním mládeže, odhodlané jet a pomáhat tam, kde je to potřeba. Uprchlíkům se nelze vyhnout, jak náš časopis dokládá články, rozhovory a reportážemi v posledním půlroce. A je to téma stále aktuální. Na straně 21 přinášíme rozhovor s Alenou Fendrychovou, koordinátorkou Českobratrské církve evangelické pro práci s migranty. O konkrétní situaci na srbsko-chorvatské hranici se dočtete na straně 24 a v diakonické rubrice na vás čeká přiblížení perspektivy života v uprchlickém táboře Dawdia v severním Iráku.

V rubrice Téma jsme se zaměřili na city a pocity, víru rozumem, nebo citem, hlavou, či srdcem. Rozhovor o víře s matematikem Alešem Drápalem jde poctivě do hloubky. Posuďte sami.

Na přelomu roku se sešlo několik úmrtí významných církevních pracovníků. V rubrice Moje církev jsme jim tentokrát věnovali více prostoru, než je obvyklé.

Milí čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Daniela Ženatá ??????????????????????

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Nikoli svou pílí a výkony, ale jeho milostí spaseni jsme – P. Grendel
Letniční hnutí jako plodné znepokojení – O. Kolář
Rozhovor o víře, citech a pocitech s matematikem Alešem Drápalem – D. Ženatá
Otázka na tělo: Převažuje u vás ve věcech víry rozum, nebo cit?

MOJE CÍRKEV
Rozhovor s koordinátorkou pro práci s migranty Alenou Fendrychovou – J. Vondrová
Byli jsme tam s nimi – A. Michalová
Pouť důvěry na zemi – Š. Grauová
Student jako bližní – A. Rozbořilová
Betlémské světlo ve stínu trdelníku – P. Brodský
Moderní architektura na křižovatce – J. Kirschner
Profesor ThDr. Pavel Filipi – z rozloučení
ThDr. Zdeněk Soušek – J. Štefan
Tomáš Matuška – A. Hess, E. Marková

S DĚTMI
Země pod duhou – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Vydržet a pak se vrátit domů – A. Šůra
Já a moje práce v Diakonii – M. Švihovec
Rodina ze Sýrie přijela do Česka – A. Šůra

SLOVO
Poslední slovo: Pětinohý pes – P. P. Payne

RECENZE
Richard Rohr: Pád vzhůru. Spiritualita pro obě poloviny života – Š. Grauová

KOMIKS
City a pocity – K. Malina

Český bratr 1/2016. Téma: Máme vůbec duši?

Úvodník 

Co přinese nový rok 2016?

(ČB 1/2016) Hesla Jednoty bratrské mají dlouhou tradici. Na každý den v roce se losuje biblický verš a jeden je určen jako heslo roku. Letos je to: „Toto praví Hospodin: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“ (Iz 66,13) Co k tomu dodat? Útěchu a pocit bezpečí potřebujeme všichni, nechť nás verš provází ve dnech dobrých i horších.

S novým ročníkem jsme přistoupili v Českém bratru k několika změnám. Možná jste si všimli, že obálka je trošku jiná. V hlavičce jsme se snažili o větší přehlednost, přibylo logo církve. Na dvojstraně 4–5 je nová rubrika AKTUÁLNĚ, kde bychom rádi publikovali, co zajímavého se kolem nás právě děje. V krátkém sloupku se v této rubrice budete setkávat se vzkazem od nové synodní rady. Zahajuje synodní senior Daniel Ženatý.

Po roce Husových kázání se vracíme k praxi biblických úvah různých autorů. Stanou se součástí rubriky TÉMA a pokud se podaří, budou témata jednotlivých čísel odrážet či doplňovat. Zprávy a reportáže z dění ve sborech, z církevních škol či z nejrůznějších akcí budou plnit rubriku MOJE CÍRKEV. Rubrika pro práci s dětmi bude mít název S DĚTMI, protože již nebude přinášet tipy na skupinovou práci s dětmi ve sboru, ale spíše návody a doporučení pro rodiče, co se s dětmi dá dělat či prožít, a jak na to.

A s jakými náměty se letos setkáte? Rádi bychom se zabývali abstraktními pojmy jako jsou radost, bolest, touha, cit a pocit, pokoj, vůle k životu a další. První číslo rozebírá duši. Máme vůbec duši?, ptali se autoři příspěvků.

Milí čtenáři, přeji vám dobré vykročení do nového roku, odvahu a sílu zvládnout výzvy, které na nás v příštím čase čekají. Pán Bůh ať nás při tom ochraňuje.

Daniela Ženatá??????????????????????

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Jsem tělo, jsem duše – J. Pechar
Rozhovor se S. Komárkem – V přírodních vědách se s duší nepočítá – O. Kolář
Duše v křesťanství – O. Kolář
Otázka na tělo: Kdy jste si naposledy uvědomili, že máte duši?

MOJE CÍRKEV
Rozhovor s Ondřejem Titěrou, členem synodní rady – J. Plíšková
Z cesty do Mexika – J. Škubalová
Abrahamův kufr s plenkami a bublifukem – J. Matěková
Svitavský sbor v Kleszczově, Lodži a Zelově – J. Stejskal
Modlitba Taizé v Jihlavě – J. Tkadleček

S DĚTMI
Bosky do půlkruhu – P. Brandhauer
Na arše v šest – L. Ridzoňová
Biblický zvěřinec: Livjátan – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Jak se draží v Diakonii – adventní benefice 2015 – A. Šůra
Česko navštívil ředitel německé Diakonie – P. Hanych

SLOVO
Dopis z Německa českým evangelíkům – P. a V. Pokorných
Otevřený dopis: Věc Františka Laichtera – P. Keřkovský a P. Hlaváč
Vzpomínky na Jana Karafiáta – E. Žárská
Poslední slovo: O odpuštění – Š. Brodský

RECENZE
Jan Hábl: Labyrint upgrade – J. Hoblík

KOMIKS
Máme duši? – K. Malina

  •