Archiv pro rubriku: Archiv 2020

Český bratr 3/2020. Téma: Střídmost

Úvodník

Zachráníme střídmostí svět?

Ke křesťanským ctnostem patří jistě také střídmost a uměřenost. My evangelíci býváme často tak uměření, až jsme nudní. Přemýšlet o střídmosti či přiměřenosti v postní době je však zcela na místě. Proto jsme tuto ctnost stanovili jako téma Českého bratra číslo 3, který vychází právě v předvelikonočním, postním čase.

Poslechněte si článek:

Opak střídmosti je v Bibli nazýván u kralických trefně obžerství, na jiných místech také flámování nebo hodování. A objevuje se v Ježíšově řeči o konci světa. Že bychom se k němu už opravdu blížili? Vypadá to, že naše globální nestřídmost přispívá ke globálním změnám na celé planetě, ať patříme ke společnostem bohatším, nebo chudším. O tom všem v tomto čísle píšeme a snažíme se naznačit i možnou nápravu. Začít každý sám u sebe, v malém, ale důsledně. Svět nezachrání pár poustevníků, ale miliony lidí, kteří se uskrovní trošku.

Jsme vyzýváni ke štědrosti při postní sbírce. Její výtěžek věnuje letos Diakonie komunitnímu centru Tahaddi v Libanonu na předškolní vzdělávání dětí, o kterém se v diakonické rubrice dočtete více. Pokud se sbírka vydaří tak jako v minulých letech, pokryje platy pracovníků školky na celý jeden rok.

Toto číslo přináší také několik pozvánek. Na scénické oratorium Labyrint, na setkání křesťanů ve Štýrském Hradci; uveřejňujeme také nabídku studia na Evangelické bohoslovecké fakultě, kde pro příští akademický rok chystají tři bakalářské a tři navazující magisterské studijní programy. Nechte se pozvat!

Milí čtenáři, přeji vám inspirativní čtení a klidný postní čas.

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

RECENZE

SLOVO

 

Český bratr 2/2020. Téma: Předvídavost

Úvodník

 

Já jsem to říkal!

 

Jaký je rozdíl mezi předvídavostí, vizí a očekáváním události? A co předtucha a věci, které dopředu cítíme takříkajíc v kostech? Do budoucnosti nevidí nikdo z nás a věštění z křišťálové koule není zrovna důvěryhodná disciplína. Obdařeni životními zkušenostmi přesto můžeme v mnoha případech předvídat, jak se události vyvinou nebo co se stane. Oblíbené zvolání „Já jsem to říkal!“ známe všichni; ať už na straně těch, co mají pravdu a vyjadřují určité zadostiučinění, nebo na straně těch, kterým bohužel něco nevyšlo a moudré hlavy kolem to káravě komentují.

Poslechněte si článek:

V přemýšlení o správě obce či sboru se předvídavost určitě vyplatí. O tom se dozvíme v tomto čísle z rozhovoru se starostou. Že i církev musí předvídat, plánovat a bude dobré, když bude mít vizi, nám předkládá v dalším díle příspěvků, vycházejících ze strategického plánu, presbyter ze sboru v Praze na Jarově. A o předvídavosti všedního dne, spojeného s odpovědností za svět, který nás obklopuje, píše vtipně i vážně výpomocný kazatel vrchlabský.

Koncem ledna jsme se rozloučili s osobností překračující hranice církve, ekumeny i akademického světa, profesorem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Petrem Pokorným. Obsáhlý nekrolog přinášíme v rubrice Moje církev.

 

Milí čtenáři, inspirativní čtení a snad i bílý konec zimy přeje všem

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

SLOVO

RECENZE

Český bratr 1/2020. Téma: Ctnosti

Úvodník

Milí příznivci Českého bratra, otevíráte první číslo v roce 2020. Zároveň je to 96. ročník tohoto církevního periodika. Málokterý časopis se může v délce svého vydávání našemu evangelickému časopisu rovnat. Je to podobné jako s knihkupectvím Kalich, dnes nejstarším knižním obchodem v Praze na stejném místě s nepřerušenou tradicí.

Poslechněte si článek:

Jenom na tradici však stavět nelze; existence časopisu v silně konkurenčním prostředí znamená neustálý boj o místo na slunci, znamená boj o čtenáře. Občas slýchám, že si ve sboru objednají jeden výtisk Českého bratra a pak si jej mezi sebou půjčují. Nebo že odhlašují výtisky navíc, které by měly ve sboru být pro turisty, zvědavce a náhodné návštěvníky. Z pohledu vydavatele církevního časopisu jsou tato krátkozraká rozhodnutí podřezávání větve, na které všichni sedíme. Vždyť každý časopis žije ze svých abonentů!

Předplatné letos nezvyšujeme, přestože poštovné opět stouplo. Chybějící finance doplníme z tiskového fondu, za jehož plnění celocírkevní sbírkou na církevní tisk velice děkujeme.

Letošní ročník chceme tematicky věnovat ctnostem. Na redakční radě nás napadaly také protiklady ctností – neřesti, ale základní pojetí chceme držet pozitivně, takže na řadu přijdou předvídavost, střídmost, spravedlnost, trpělivost, přívětivost, věrnost a další. Setkáte se také se sérií článků o nevyhnutelných změnách, vycházejících ze strategického plánu, nebo o Janu Amosi Komenském, jehož kulaté výročí úmrtí (350 let) si v roce 2020 připomeneme. S přechodem na vlastní financování života církve souvisí také kampaň „5 % a hlavu vzhůru“, se kterou se setkáváte ve sborech, na webu i při rozhovorech všude po církvi.

  Dobrý start pod Boží ochranou do nového roku a inspirativní čtení přeje

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

RECENZE

SLOVO