Archiv pro rubriku: Moje církev

Prohlášení 33. konventu Ústeckého seniorátu

P1030573(ČB 5/2014) Konvent ústeckého seniorátu zve tímto prohlášením povšechnou církev k dalšímu rozhovoru o základních premisách Cesty ČCE k samofinancování.

Vědomí sounáležitosti
Naše presbyterní zřízení moudře vyvažuje volnost k tvořivému dílu, volnost, ve které sbory mohou rozhodovat v mnoha svých záležitostech samy – s ohledem na místní prostředí, složení sboru i místně převažující zbožnost. Pokračování textu

Senioráty se představují: Jak žije Východomoravský seniorát

Mikulůvka(ČB 4/2014) Statistiku si prý každý může najít sám, ale snad na úvod neuškodí připomenout, že ve Východomoravském seniorátu žije asi jedna pětina členů naší církve. Nejen proto se letošní 4. zasedání 33. synodu bude konat na Vsetíně.

Jak žijeme a pracujeme
Jak žijeme, myšleno především v církvi? V neděli se scházíme v 27 sborech; dnes už ale mezi námi nejsou stoupenci tak udatní, aby se kvůli bohoslužbám brodili hodiny v závějích. Pokračování textu

Pozvání k oslavě: 600. výročí podobojí

vp (3)(ČB 4/2014) Letos uběhne přesně 600 let od znovuobnovení vysluhování podobojí v několika pražských kostelích, které byly pod vlivem reformního hnutí vedeného Janem Husem. Došlo k tomu na podzim roku 1414, v době, kdy byl Jan Hus již vězněn v Kostnici.  Jakoubek ze Stříbra a jeho spolupracovníci obnovili v Praze po necelých 200 letech opět vysluhování podobojí – s chlebem a vínem pro všechny účastníky. Stalo se tak ve čtyřech pražských kostelích: sv. Martina ve Zdi, sv. Michala, sv. Mikuláše a v Betlémské kapli. Pokračování textu

Senioráty se představují: Libereckým seniorátem od východu na západ

DSC_3218(ČB 3/2014) Když jsem si přečetl v prvém čísle Českého bratra představení Brněnského seniorátu s jeho různými aktivitami a při vědomí, že mám představit seniorát Liberecký, padla na mě tíseň. Co napsat o jednom z nejmenších? Že „na Sionu Tvé, Bože, služby řádně se konají“ ? Nebo najdeme ještě něco jiného?

Náš seniorát se nachází v západní části Krkonoš, v Jizerských a Lužických horách i v jejich podhůří a zasahuje k hranicím středních Čech. Patří do oblasti Sudet (keltské jméno znamená Hory kanců). Tato oblast byla poznamenána neblahými událostmi před a po 2. světové válce, kdy se udála změna ve složení obyvatelstva. Pokračování textu