Archiv pro rubriku: Moje církev

Než začneme porcovat medvěda. O potřebě pojmenovat restituční peníze

medvěd(ČB 3/2014) Rozhovor o „církevních restitucích“  už u nás běží  pěknou řádku let. Někdy nabírá podobu kampaně, někdy přechází v zanícenou polemiku. U některých naopak  vyvolává podivuhodnou ztrátu řeči. Než v roce 2013 padla pravicová vláda, stihla prosadit zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. V horizontu nadcházejících měsíců se zřejmě i naše církev bude muset  rozhodovat jak s penězi, které by v rámci tohoto procesu měla dostat, naloží. Polemika o tom, zda je oprávněné peníze přijmout, plynule přejde v polemiku, jak s nimi naložit. Použít ty peníze spíše na zajištění provozu církve? Nebo by to znamenalo „prožrat“ je? Máme je tedy raději společnosti vrátit formou obecně prospěšných projektů? Pokračování textu

Senioráty se představují: Královéhradecký seniorát

králo_náhled na web(ČB 2/2014) Královéhradecký seniorát má celkem 16 sborů, jejich počtem tedy patří k  seniorátům průměrným. Rozkládá se v severovýchodních Čechách – částečně v Polabské nížině, ale hlavně v podhůří Krkonoš, v Krkonoších a v podhůří Orlických hor. Jinak také možno říct: kolem horního toku a povodí řeky Labe a dolního toku řeky Orlice. Město Hradec Králové, podle nějž nese seniorát svůj název, leží na soutoku těchto dvou řek. Pokračování textu

O čem jednali zástupci jednotlivých seniorátů 2. část

brno2 (2)(ČB 1/2014) Během podzimu se scházejí konventy jednotlivých seniorátů. Věcí k řešení bývá vždycky dost, letos k nim přistupují navíc rozhovory k samofinancování církve, které nás v blízké budoucnosti čeká. Přinášíme vám ve stručném souhrnu druhou část toho, o čem zástupci seniorátů rokovali. Konvent je nejvyšší shromáždění seniorátu, jeho členy jsou volení zástupci (faráři i laici) z jednotlivých farních sborů. Pokračování textu