Archiv pro rubriku: Moje církev

I když jsme malí, chceme přežít!

(ČB 3/2021) V loňském roce byla velikonoční sbírka HDL (Hlavní dar lásky) určena na opravu kostela v Hranicích. Jen připomenu, že hranický sbor je poměrně malý, ale velmi obětavý, a ještě si v tuto chvíli může dovolit farářku na plný úvazek. Náš kostel je kulturní památka a do nedávna byl v žalostném stavu. Více než 100 let sloužil jako solní sklad, a sůl, která pronikla zdivem, neustále natahovala vlhkost.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Pěšák evangelia

(ČB 3/2021) Lubomír Líbal patřil ke generaci farářů, kteří byli vysláni do českého pohraničí, do krajů, obývaných před válkou převážně německými občany, z nichž mnozí byli jak katolického, tak protestantského vyznání. Opuštěné kostely a fary v někdejších „Sudetech“ po odsunu většiny z nich převzaly české církve. Kvalifikovaných pracovníků se bezprostřední odsun netýkal, bylo třeba zachovat rozsáhlý textilní a jiný průmysl, probíhala tzv. denacifikace, s uvedenými rodinami bylo nutno komunikovat.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Odešla církevní kuchařka

(ČB 3/2021) Na sestru Boženu Jelínkovou, která zemřela v Pardubicích 28. ledna letošního roku v požehnaném věku 93 let, vzpomínají tisíce lidí jako na církevní kuchařku. Věrně sloužila desetiletí v evangelických střediscích v Herlíkovicích (neuvěřitelných 27 let) a v Chotěboři. Pracovala jako kuchařka ve školství a školní prázdniny věnovala církvi.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Tři milníky na cestě k samofinancování

(ČB 2/2021) Od přijetí restitučně-odlukového zákona (2013) stojíme jako členové ČCE společně před úkolem přechodu na plné samofinancování. Podíl státu na financování naší církve se postupně snižuje. Musíme proto navýšit své finanční příspěvky a využít prostředky a výnosy ze souběžně probíhajících finančních restitucí. V posledních dvou letech se na této společné cestě udály tři zásadní věci. Rád bych je jako člen širšího vedení církve představil a okomentoval.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu