Archiv pro rubriku: Moje církev

Církevní granty

(ČB 7+8/2021) Vyhlášením výzev na podávání žádostí byl zahájen šestý ročník grantového systému ČCE. Proč to vlastně děláme?

Mottem celého systému je nečekat s rukama v klíně na to, až na náš sbor dolehnou hospodářské potíže samofinancování, ale pokusit se o nové aktivity, které osloví a zapojí víc lidí, členů i přátel sboru, kteří se budou moci podílet na jeho finančních závazcích. Možná je to dost smělá představa, ale zkušenosti mnoha lidí v církvi dávají těm, co s tímto nápadem přišli, za pravdu. Nejhorší ze všeho je pasivně čekat a vzpomínat na to, co se ve sboru všechno dělalo, když nás ještě bylo hodně. Sbory, kde se něco děje, kde je aktivních větší okruh, získávají při pohledu do budoucna větší sebedůvěru.

Pokračování textu

Vedení ČCE navštívilo partnerskou evangelickou církev v Berlíně

(ČB 7+8/2021) Několikrát odložená cesta do Berlína se nakonec uskutečnila poslední červnový víkend jako vůbec první zahraniční výjezd synodní rady po dlouhém čase pandemie. Hostitelkou ČCE byla evangelická církev EKBO (Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz), která územně spadá do německé metropole Berlína, Braniborska a části Saska.

Pokračování textu

Letošní synod se nesl v poklidném duchu

(ČB 6/2021) V pátek 21. 5. se konalo 3. zasedání 35. synodu. I letošní jednání synodu významně poznamenala epidemická situace. Koronavirová pandemie zkomplikovala i jeho přípravu – dlouho totiž nebylo jasné, zda se bude moci uskutečnit v prezenční podobě, anebo pouze online. Původně měly být místem zasedání synodu Svitavy a program měl být třídenní, nakonec se ale předsednictvo přiklonilo k jednodennímu fyzickému setkání v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. Synod se tak po roce vrátil na stejné místo. Přinášíme shrnutí toho nejzajímavějšího. Podrobné informace lze získat v oficiálním zápisu.

Pokračování textu

Kontemplativní meditace v Brandýse nad Labem

(ČB 6/2021) Vloni v lednu jsme se začali na faře v Brandýse nad Labem scházet jednou za 14 dní k tichým kontemplativním meditacím. Pořídili jsme si meditační stoličky od pražských jezuitů, podložky, aby netlačila kolena, a společně jsme vstupovali do ticha. Někdy jsme se sešli v modlitebně, jindy v kostele nebo na zahradě, podle chuti a počasí. Připojili se lidé nejenom ze sboru. Sezení i meditační chůzi částečně doprovázím, částečně jsou v tichu.

Pokračování textu