Archiv pro rubriku: Moje církev

Ne o nich, ale s nimi

(ČB 4/2021) Ve středu 24. února se konala druhá ze série online panelových diskusí, kterou organizačně zajistila komise pro přípravu rozhovoru s komunitou LGBT. Navázala tak na první debatu, věnovanou teologickým, psychologickým a etickým aspektům, která se konala o dva týdny dříve. Druhá debata dostala název Jak se žije lesbám a gayům v církevním prostředí a v české společnosti a téma bylo tentokrát zaměřeno přímo na příběhy konkrétních lidí.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Nadační fond a my aneb Co od fondu čekat a jak ho podpořit

(ČB 4/2021) Přinášíme rozhovor s Janem Matějkou, předsedou správní rady Nadačního fondu Věřy Třebické-Řivnáčové.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Jak takový nadační fond vznikne?
To se sejdou… ano, je to jako v té anekdotě, ale potkala se paní Věra Třebická-Řivnáčová s právníkem a bývalým dlouholetým kurátorem naší církve Pavlem Šimkem a posléze i s prof. Jakubem Trojanem. Paní baronka měla úžasnou myšlenku, že majetek získaný v restituci předá nějaké instituci, aby podporovala nadané studenty a různé obecně prospěšné aktivity. Dohodli se a vznikl nadační fond, jehož zakladateli byli tehdejší synodní senior Pavel Smetana, děkan ETF UK prof. Petr Pokorný a paní Věra Třebická-Řivnáčová. Ta vložila do fondu majetek a restituční nároky v hodnotě několika desítek milionů korun.

Pokračování textu

Možná přijde i… Písařovicová

(ČB 4/2021) Třetí březnový víkend byl věnován tradiční „poradě mládeže“. Přestože název zní poněkud fádně, jde o jednu z nejdůležitějších celocírkevních mládežnických událostí. Cílem je totiž setkání a sdílení členů mládeže napříč senioráty a diskuse nad tím, co se v jednotlivých regionech daří, a co naopak nikoliv. Důležitou součástí porady jsou také volby členů Celocírkevního odboru mládeže a delegátů na synod.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu