Archiv pro rubriku: Moje církev

Být s Ježíšem

(ČB 11/2021)Když [představitelé židů] viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.“ (Sk 4,13)

No – a o to jde. Aby na nás bylo vidět, že s tím Ježíšem máme co společného. U Petra a Jana se to projevilo odvahou mluvit o své víře, jakkoliv jsou to takoví nýmandi, kteří ještě před pár týdny prali sítě u Galilejského jezera. A přece vědí, co mají říkat, a také to říkají.
Pokračování textu

Periferie církve

(ČB 11/2021) Otevřený dopis Českobratrské církvi evangelické z Ústeckého seniorátu (ČB 7+8/2021) byl začátek nebo prostředek diskuse, ale zcela jistě ne její konec. Do jednání na nočních online konferencích už jsou zapojeni lidé z několika seniorátů. Jsme rádi, že na starosti a černý noční humor nejsme sami. Chceme se s vámi na stránkách Českého bratra v následujících měsících podělit o to, co děláme a o čem přemýšlíme, protože cítíme, že se to týká nás všech. Jak jsme na to přišli?
Pokračování textu

Poradní odbor organizační a právní

Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří, a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Jana Plecháčka, předsedu poradního odboru organizačního a právního.

Pokračování textu

Patříme k sobě

(ČB 11/2021) Práce synodní rady je z velké části prací na jednom z úseků dlouhého procesu. Navazovali jsme na to, co udělaly synodní rady před námi. Z toho plyne, že řada věcí či událostí nám byla v nějakém stavu svěřena a na nás bylo dílo buď dokončit, nebo udělat zase část a předat dál ku dalšímu zpracovávání a zlepšování nové synodní radě.

Pokračování textu