Archiv pro rubriku: Cesta k novému zpěvníku

Lutherovy písně dnes

DSC_4138(ČB 12/2017) Luterská tradice je písněmi Martina Luthera, Nicolause Hermanna, Paula Gerhardta, Heinricha Schütze a dalších v našem Evangelickém zpěvníku výrazně zastoupena. V novém zpěvníku počet písní z lutherství 16–17. století bude podobný, možná trochu větší.

Při třídění a výběru písní pro nový zpěvník bylo pro zpěvníkovou komisi rozhodující uživatelské hledisko s ohledem na liturgickou bohoslužebnou potřebu, případně na význam pro každodenní osobní zbožnost. Přitom byl kladen velký důraz Pokračování textu

Dobrá zpráva pro varhaníky a kytaristy

sborový den 10.10.2010 065(ČB 11/2017) Doprovody v novém chorálníku
K novému Evangelickému zpěvníku připravujeme bohatý a pestrý chorálník pro varhany příp. jiné klávesové nástroje. Oproti tomu současnému bude mít větší počet písní a různé typy nepísňových zpěvů, jako např. psalmodie, antifony, kánony aj.

Bude ale chvilku trvat, než si na ně hráči a zpěváci zvyknou. Na kurzech pro varhaníky a sbormistry je už několik let prezentujeme a mnozí varhaníci si je oblíbili, při některých bohoslužbách už zaznívají. Písňové doprovody budou obsahovat první sloku písně, aby ji varhaník nejen mohl sledovat, ale aby eventuálně mohl zpívat spolu se shromážděním.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Nový evangelický zpěvník a autorské právo

DSC_4138(ČB 10/2017) V souvislosti s přípravou nového evangelického zpěvníku se před jejími zpracovateli objevila výzva, která pro mnohé, kteří ještě pamatují přípravu současného evangelického zpěvníku za dob minulého režimu, představuje oblast novou a nutno říci, že pro laiky i vcelku náročnou. Řeč je o autorském právu, resp. o autorskoprávních nárocích autorů, tedy skladatelů, textařů, ale i překladatelů cizojazyčných textů písní, které je třeba v souvislosti s přípravou nového evangelického zpěvníku řešit.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Grafická podoba nového evangelického zpěvníku

zp2(ČB 9/2017) V předchozích číslech Českého bratra jste se mohli dočíst, jak bude vypadat nový zpěvník po obsahové stránce. Tentokrát se budeme věnovat jeho stránce formální.
Zpěvníková komise si je vědoma toho, jak je grafická podoba zpěvníku zásadní. Příkladem vydařeného zpěvníku byl pro nás zpěvník reformované církve německy mluvící části Švýcarska. Inspirovali jsme se nejenom v jeho osnově,

Poslechněte si článek:

Pokračování textu