Archiv pro rubriku: Mládež

Můj vztah s Bohem

(ČB 4/2021) Zajimavá otázka, nad kterou jsem ještě nikdy nějak více nepřemýšlela… Jaký je můj vztah s Bohem? Jde popsat jako každý jiný normalní vztah s lidmi, se kterými se potkávám každý den? A jak jej vlastně popsat? No právě, jak mám popsat vztah s někým, s kým jsem se nikdy nepotkala tváří v tvář, s kým jsem si nemohla podat ruku na pozdrav, nemohla jsem s ním naživo mluvit a vše co o něm vím, znám jen z Bible a z vypávění.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Farářův všední den

(ČB 4/2021) Tuhle jsem byl v nemocnici. Od rána jsem čekal na operaci. Nalačno. Nějak nebylo jasné, jestli na mě přijde řada, nebo ne. Pak mi sestřička přišla říci, že mě za chvíli veze na sál. A já jsem jak blbec posílal textovku, co mi mají přivézt. Potom mě už tlačila na posteli do výtahu, překládali mě z lůžka na lůžko, pořád se na něco ptali ohledně anestezie, alergií a tak. A mě jen prošlo hlavou, že bych se vlastně chtěl a měl pomodlit. Nakonec jsem zvládl jen v duchu takovou půl větu za manželku a děti.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Čtyřicet tisíc lidí

(ČB 3/2021) Někde jsem četl, že člověk za svůj život pozná (ať už letmo, nebo důvěrně) asi 40 000 jiných lidí. Už nevím, jak k tomu číslu vědci a badatelé došli a ani si nejsem jist, jestli to těch 40 000 opravdu bylo. Určitě to ale bylo číslo dost vysoké (nejdřív zkusme spočítat, kolik lidí potkáme za jeden den a pak to číslo vynásobme naším věkem krát 365 za každý den v jednom roce…). V matematice sice příliš nevynikám, ale cifra v řádu desítek tisíc mě zaujala. Je to přece jen dost velký počet lidí, kteří do našeho života více nebo méně vstoupili a zanechali nějakou stopu. Ať byla ta stopa sebemenší, nějakým způsobem nás poznamenala, ovlivnila nás nebo změnila. Bez ostatních kolem nás bychom určitě nebyli takoví, jací jsme.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Vůně pečené ryby

(ČB 3/2021) Vztah je alfa a omega evangelia, Ježíšovy dobré zvěsti, známé nám z Nového zákona. „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,36–40).

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu