Archiv pro rubriku: Recenze

Nakladatelství Kalich slaví století existence

(ČB 9/2021) Nakladatelství a knihkupectví Kalich bylo založeno Českobratrskou církví evangelickou krátce po vzniku první Československé republiky v roce 1921 a po celou dobu své existence se specializuje na vydávání a šíření knih především z oborů teologie, filosofie, historie, pedagogiky, judaistiky a světových náboženství, včetně knížek katechetické, meditativní a liturgické povahy. Kromě této naučné literatury vydává nakladatelství humanisticky orientovanou prózu a poezii, původní českou i překladovou. Nechybí ani podobně zaměřená krásná literatura pro děti a mládež.

Pokračování textu

Recenze: Jak důležité je snít společně

(ČB 7+8/2021) Nikdy bych si byla nepředstavovala, že kdy budu číst papežskou encykliku s tichým jásotem nad tím, jak mi „sluha sluhů Božích“ mluví z duše. A přece je to tak: Útlá knížka hlavy katolické církve, která shrnuje a prohlubuje leccos z toho, co papež František v posledních letech při různých příležitostech formuloval, působí osvobodivě. Přestože jejím východiskem je kritická diagnóza stavu současného světa, rozděleného různými „obrannými zdmi“, neulpívá na tom, nad čím by si člověk někdy zoufal, ale vede k neideologickému promýšlení toho, jak můžeme jako křesťané neblahou situaci (z)měnit.

Pokračování textu

Recenze: Prokletí Bílé hory

(ČB 7+8/2021) Při příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře vydalo nakladatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pozoruhodný soubor povídek, které tuto epochu tematizují. Antologii sestavili přední literární vědci, specializující se na českou literaturu 19. století, Václav Vaněk a Petra Hesová. Představují v ní devět autorských děl literátů 19. století. Jsou mezi nimi zahrnuta jak jména i dnešnímu čtenáři velmi dobře známá (A. Jirásek, Z. Winter, J. Arbes), tak novely dnes již zapomenutých autorů (Jan Erazim Vocel, Gustav Pfleger Moravský či Eduard Herold).

Pokračování textu