Archiv pro rubriku: Slovo

Otevřený dopis Českobratrské církvi evangelické z Ústeckého seniorátu

(ČB 7+8/2021) ČCE hledí s bázní a chvěním do příštích několika let. Probíhá další etapa odluky církve od státu. Nyní si určíme sami, jak bude církev vypadat dál. Zaznívají ale i obavy, aby to pro nás (nebo pro naši podstatnou část) nebyly roky poslední. Je pochopitelné, že si v době změn klademe otázky a máme obavy. Ptejme se společně a společně hledejme odpovědi. Jaká bude naše církev o generaci dál? Bude? Kdo v ní bude? Jak bude zvěstovat evangelium? Kde a komu? Jak se promění?

Pokračování textu

Philip Potter (1921–2015): Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost!

(ČB 7+8/2021) Před 100 lety se narodil Philip Potter, který v letech 1972 až 1984 působil jako generální tajemník Světové rady církví. Byl prvním černochem, který tuto největší ekumenickou organizaci vedl a stal se také jednou z nejvýznamnějších osobností ekumenického hnutí 20. století. Jeho osobnost může ekumenické snahy dodnes inspirovat.

Pokračování textu

Vidíme-li novýma očima, dějí se nové věci

(ČB 7+8/2021) Po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi narostl tlak na to, abychom se zabývali církví především po stránce ekonomické. Jsme nuceni připravit se na dobu, která je už na dohled, kdy ze státních zdrojů církev nedostane ani korunu. Stalo se to hlavním tématem a vypadá to, jako bychom nežili ničím jiným, snad kromě dalšího ohrožení v podobě všudypřítomné pandemie, která naše obavy jen posiluje. A jelikož máme za provoz církve odpovědnost a vidíme na prvním místě problém financování, nahlížíme církev z pozice zřizovatelů a řádných hospodářů. Řídit církev jako firmu. Takhle jsem to sice nikdy neslyšel, ale do jisté míry toto heslo odráží naše současné rozpoložení a zaujetí.

Pokračování textu