Archiv pro rubriku: Téma

Biblická úvaha (J 4,21–24; Ř 1,21; Mal 2,2)

(ČB 3/2021) Zvěstování evangelia dětem mi působí velkou radost. Sám jsem je prožíval v nedělní škole v Zábřehu. Nedělka se tam konala před bohoslužbami, měla pevné schéma a trvala celou hodinu. Naučil jsem se tam biblické příběhy, písně a spoustu biblických veršů nazpaměť. Bez nadsázky můžu říct, že to podstatné, co jsem potřeboval pro život a své budoucí povolání, mi dala právě nedělní škola. Po ní zůstávala ještě řada dětí na společných bohoslužbách a účastnila se spolu s dospělými uctívání Boha. Tím dvojím se v nás malých začal utvářet křesťanský světový obraz, v němž má Bůh jedinečné postavení. Ti, kdo vedou děti, potřebují sami jasné životní směřování. Doporučoval bych, aby byli vedeni a povzbuzováni kazatelem a pověřováni staršovstvem, tak aby se výchova dětí ve sboru stala záležitostí všech. Je velká škoda, jestliže se někde v nedělce místo vyučování nebo zpěvu hrají hry.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Rozhovor s Petrou Bandhauer od Godly Play

(ČB 3/2021) Petra Bandhauer žije ve sboru Sedlec-Prčice, učí cizí jazyky, ale vystudovala také evangelickou teologii a léta se v církvi věnuje práci s dětmi. Rodičovská zkušenost ji vedla k hlubšímu promýšlení toho, jakým způsobem přivádět děti k Bohu tak, abychom je nemanipulovali. Zkušenosti s pedagogikou Marie Montessori a s Katechezí Dobrého pastýře ji pak nasměrovaly až na pozici ředitelky společnosti Godly Play Česká republika, z.ú. A právě o katechezi Godly Play jsme si spolu povídaly.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Buďte jako děti

(ČB 3/2021) Milí čtenáři, přiznám se, že zastávám dva zdánlivě protichůdné názory najednou. Myslím si, že práce s dětmi v církvi by měla být jejich věku přiměřená. Ale taky si myslím, že by všichni měli být společně na bohoslužbách. V práci na katechetické přípravce pro nedělní školu jsem se podílela na dvou změnách v jejím uspořádání – prvně šlo o rozšíření tak, aby pro každou věkovou skupinu byla navrhnuta přiměřená a různorodá práce. Ale o několik let později směřujeme k tomu, aby přípravka nabízela co nejvíce možností, jak slavit v neděli bohoslužby všichni společně.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Hodina na které tě učí, jak být křesťan

(ČB 3/2021) Zkusila jsem se zeptat dětí, jak vidí svýma očima nedělní školu.Většina odpovědí byla pozitivních, některé celkem neutrální, pro některé děti je nedělka více či méně nutná až nudná povinnost. Podobně na nedělní školu zavzpomínali někteří, kdo ji už opustili. Nejprve jsem poprosila děti o vyjádření pomocí jednotlivých slovních druhů; podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, citoslovce.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu