Archiv pro rubriku: Téma

„Největší mezery máme možná v samotném naslouchání“

(ČB 5/2021) Církev adventistů sedmého dne působí zvnějšku jako mladistvé společenství, využívající v církevním životě moderních prostředků. Martin Pavlík, mladý adventistický kazatel, přichází do kontaktu s mládeží často, a to nejen z titulu profese duchovního. Kromě působení ve sboru na pražských Vinohradech se totiž věnuje mládeži také jako vedoucí církevního oddělení mládeže. Poprosili jsme ho, aby nám nastínil, co jeho církev svým mladým členům nabízí a jak se jim věnuje.

Pokračování textu

Otázka na tělo: Co byste v církvi chtěli dělat jinak?

Základem našeho společenství je víra ve vzkříšeného Ježíše Krista. Můžeme být právem hrdi na naši minulost, která je reprezentována bojovníky za svobodu, jako byli Václav Morávek, Milada Horáková nebo Jan Palach. Diakonie ČCE už 30 let pomáhá lidem v nouzi. V dnešním světě máme nezastupitelnou roli. Nebojme se budoucnosti! Využijme dobu prázdných kostelů jako příležitost oslovit svět plný obav a nejistot. Jsem přesvědčen o tom, že každé živé a funkční společenství potřebuje inspirativní leadery a motivované pracovníky. Hledejme, vychovávejme a investujme do kvalitních lidí, které potřebujeme pro zářnou budoucnost církve.

David Kuboň, právník

Pokračování textu

Biblická úvaha: Na hraně

(ČB 4/2021) První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. Protože chtěl na druhý den odcestovat, protáhl řeč až do půlnoci. Byli jsme shromážděni v horní místnosti, kde bylo mnoho lamp. Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně, a protože Pavel mluvil dlouho, přemáhal ho spánek. Usnul a spadl z třetího poschodí, a když ho zvedli, byl mrtvý. Pavel sešel dolů, sklonil se nad ním, objal ho a řekl: „Upokojte se, je v něm život.“ Pak se vrátil nahoru, lámal a jedl chléb, dlouho do rána s nimi rozmlouval a potom odešel. Chlapce přivedli živého a to je velice povzbudilo. (Sk 20,7–12)

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Rozhovor s farářem Jiřím Palánem

(ČB 4/2021) Bydlet v obci, která se jmenuje Huslenky, to musí člověčí duši dělat dobře. Zajímavé ale je, že ten název prý nemá nic společného s houslemi, souvisí s obyčejnou husou. Když jsem se podívala na obec Huslenky na internetu, evangelický kostel tam na fotografiích jasně vévodí. Však si jej taky i místní starosta považuje, ostatně se sám k této víře hlásí. Kostel byl postaven na konci 19. století – místo původního, dřevěného tolerančního kostela z roku 1786. Stojí za zmínku, že kopie toho původního je nyní ve skanzenu v Rožnově. Huslenští evangelíci tam každoročně, při výročí mistra Jana Husa, slaví bohoslužby. Teď je ovšem Valašské muzeum zavřeno.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Farář ČCE Jiří Palán je v Huslenkách od roku 2006, je to jeho první farářské místo. Ač měl v rodině evangelické předky, živá víra se neudržela a Jiří Palán ji sám poznal až někdy v 16, 17 letech. Konfirmaci, která měla být hlavní téma našeho rozhovoru, tedy nezažil, proto se prý o ní nebojí mluvit. Jiří Palán pochází z Nového Města na Moravě; s ženou Janou, která pracuje ve vsetínské diakonii, mají dvě dcery, osmiletou Johanu a šestiletou Jasmínu.

Pokračování textu