Archiv pro štítek: featured

Buďte jako děti

(ČB 3/2021) Milí čtenáři, přiznám se, že zastávám dva zdánlivě protichůdné názory najednou. Myslím si, že práce s dětmi v církvi by měla být jejich věku přiměřená. Ale taky si myslím, že by všichni měli být společně na bohoslužbách. V práci na katechetické přípravce pro nedělní školu jsem se podílela na dvou změnách v jejím uspořádání – prvně šlo o rozšíření tak, aby pro každou věkovou skupinu byla navrhnuta přiměřená a různorodá práce. Ale o několik let později směřujeme k tomu, aby přípravka nabízela co nejvíce možností, jak slavit v neděli bohoslužby všichni společně.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Debata o manželství pro všechny: pozdě, ale přece

(ČB 3/2021) Komise pro přípravu rozhovoru s komunitou LGBTQ+ připravila dva webináře – online diskuse ve formě moderovaného panelového rozhovoru. Tyto dvě diskuse se konají s poměrně jasným cílem: Pojďme uvnitř církve otevřít debatu o postoji ČCE k manželství pro všechny. Podle počtu sledujících lze říct, že o téma je mezi evangelíky zájem. Asi to platí pro celou společnost, otázka sexuality a sexuální orientace je zkrátka „trhák“.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu

Odešel apoštol filosofie

(ČB 3/2021) Jana Sokola jsem poznal ještě jako student počátkem devadesátých let. Byla to doba velkých změn, zkoušelo se mnoho nových věcí. Vedle standardních přednášek na filosofické fakultě se chodilo i do Legerovy ulice na IZV – nově vzniklý Institut základů vzdělanosti. Byl to pokus o školu nového typu, na které se posluchači měli seznámit s co nejširší nabídkou nejrůznějších humanitních předmětů, zpravidla těch, které za minulého režimu chřadly. Dodnes si pamatuji Sokolův výklad Aristotelova pojetí času, také jsme četli a opravovali jeho překlad Lévinasovy Totality a nekonečna. Začínající studenti s elementy francouzštiny byli připuštěni k vážné vědecké práci! Tyto semináře se vyznačovaly jakýmsi zvláštním řemeslným fortelem, lze-li to tak nazvat, který pocházel z reálného světa a širokého přehledu o nejrůznějších oborech lidské činnosti, vědeckých i ryze praktických. Jan Sokol byl vyučený zlatník, hodinář, vystudovaný matematik a původním povoláním programátor.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu