Archiv pro štítek: featured

Jsme církev Karáska a „Svítáku“, veselá stránka k nám patří

(ČB 5/2021) Jakub Malý a Karel Müller jsou mladí evangeličtí faráři. Jakub v současnosti působí ve sboru Praha-Libeň, Karel pracuje jako farář pro mládež Pražského seniorátu. Na internetu jsou ale známější jako duo Pastoral Brothers. Společně tvoří videa, ve kterých se věnují různým teologickým tématům, ale také přiléhavě glosují aktuální situaci v církevním prostředí i v politice. Humor a to, jak lze skloubit s křesťanstvím, byl tématem i našeho rozhovoru.

Pokračování textu

Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili

(ČB 5/2021) „Dokud neuvidím na jeho stránkách slova a noty a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku na jeho přebal, neuvěřím, že fakt letos vyjde.“ To napsal nedávno jeden z evangelických farářů do formuláře pro objednání nových zpěvníků. „Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili,“ dodává autor těchto řádků, aby tu provokativní biblickou parafrázi dokončil.

Pokračování textu

Příběhy z Běloruska

(ČB 5/2021) V srpnu 2020 evropská společnost balancovala mezi doznívající první a obávanou druhou vlnou pandemie nemoci covid-19. Lidé v Bělorusku se však ocitli ještě v docela jinak napjaté situaci – tamní společností začaly otřásat zfalšované prezidentské volby. Ti, kteří se proti zjevné nesvobodě odvážili protestovat, byli vystaveni fyzickým útokům, byli mučeni i znásilňováni a čelí trvalému útlaku. Poměry v zemi se nepodařilo změnit. S ohledem na tuto tíživou situaci vydala synodní rada ČCE v lednu výzvu k podpoře lidských práv v Bělorusku. K této výzvě chceme přispět i následujícími svědectvími, která se nám podařilo získat.

Pokračování textu