O časopisu

Evangelický měsíčník vychází od roku 1924. Náplní časopisu je předávat čtenářům, zejména z evangelické veřejnosti, aktuální a nezaujaté zprávy o dění v církvi jak z jejího ústředí, tak z farních sborů. Ekumenicky otevřený časopis se kromě stálých rubrik věnuje různým společenským otázkám, čtenáři mají možnost přečíst si rozhovory se zajímavými osobnostmi nejen z církevního světa, ale i z oblasti kultury a vědy, komentáře k aktuálním událostem i k ekologickým otázkám. Do měsíčníku přispívají renomovaní publicisté, teologové i laici. V posledních patnácti letech se stalo příjemnou tradicí dávat čtenářům vánoční dárek v podobě hudebního CD nebo DVD. Tematický cyklus se v roce 2021 zabývá GENERACEMI V CÍRKVI. Církev je unikátní společenství mnoha generací, kde se učíme být vnímaví pro druhého, vnímaví k jeho odlišným životním zkušenostem, etapám na cestě víry, k potřebám, které s sebou nese jeho věk. Mezigenerační obohacování ovšem vyžaduje určité úsilí, není automatické. Tematický cyklus vychází z Roku společenství, kterým vyhlásila rok 2021 synodní rada ČCE.

Od roku 2010 jsou k dispozici webové stránky časopisu www.ceskybratr.cz, kde si zájemci mohou přečíst většinu příspěvků (kvůli abonentům s měsíčním zpožděním). Do webu je vložena listovací aplikace, takže lze časopis prohlížet v podobě stejné s papírovou verzí, pod úvodníkem na domovské stránce jsou odkazy na jednotlivé články. U každého textu je vložena také audioverze, takže si lze příspěvky poslechnout. Za tuto vymoženost děkujeme středisku diakonie pro nevidomé a hlavně jeho dobrovolníkům pod vedením Jany Červeňákové, kteří texty namlouvají.

Náklad periodika je 2780 ks, roční předplatné činí 350 Kč, rozsah je  48 až 56 stran. Redakční uzávěrka každého čísla je vždy 15. den v měsíci. Časopis vychází kolem 10. dne následujícího měsíce.

K dostání ve sborech, v knihkupectví Kalich (Praha, Jungmannova 9) a Cesta (Brno, Rašínova 5) nebo předplatitelům poštou.

OBJEDNAT předplatné Českého bratra na rok 2021>>>