Z ráje až do nebe

(ČB 7+8/2021) Začněme v ráji. V tom světě, který je dobrý, po kterém se prochází člověk, který je také velmi dobrý, najednou slyšíme, že něco dobré není. K lidské spokojenosti nestačí ani vlk hrající si s beránkem ani plné společenství dokonalého člověka s Bohem. I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám.“ (Gn 2,18) Pán Bůh je moc vysoko, zvířata moc nízko. Tak si Pán Bůh řekl: „Učiním mu pomoc jemu rovnou.“

Pokračování textu

Chodíte do kostela?

(ČB 7+8/2021) Otázka „Chodíte do kostela?“ zaznívá z nejrůznějších stran znovu a znovu a jako by byla jakousi náhražkou za otázku „Jste křesťan?“, jež bývá kladena spíše zřídka. Stejně nevím, jak rozšířeno je vědomí, že být křesťan znamená totéž co hlásit se ke Kristu. Zato když se křesťan rozhodne navštívit bohoslužby, beze všeho řekne prostě, že jde do kostela. I když jde do modlitebny. Kostelem rozumějme ale nejen budovu, nýbrž i místo pro křesťanskou praxi, zejména pro bohoslužby. Evangelická křesťanská praxe je prostá, ovšem jako by se zastavila ve vývoji. Proto tu později naznačíme, že je možné ji rozvíjet, ale jen naznačíme…

Pokračování textu

Otázka na tělo: Na čem vám ve vašem rodinném životě zvlášť záleží a jak o to pečujete?

(ČB 7+8/2021) Dokud spolu lidé mluví, je možné věci řešit, posouvat, napravovat. Proto oba s manželkou dbáme o to, abychom spolu mluvili. O všem možném i nemožném, o nás, o tom, co prožíváme. Naučili jsme se to už před svatbou – mít každý den čas vyhrazený pro sdílení. Mnohem lépe se tak naplňuje pravidlo z Ef 4,26, pro manželství zásadní: „Slunce nezapadej na hněvivost vaši…“ I díky tomu jsme toto pravidlo za těch 47 let porušili jenom tak třikrát, čtyřikrát.

Pavel Klinecký, farář ČCE

Pokračování textu