Vize a perspektivy církví v 21. století

(ČB 6/2021) Sympozium Církev na cestě: Vize a perspektivy pro putování 21. stoletím, které se konalo v úterý 13. dubna 2021 na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, připomnělo památku dvou významných českých praktických teologů, Josefa Smolíka (1922–2009) a Pavla Filipiho (1936–2015). Katedra praktické teologie ETF UK ve spolupráci s Pražským seniorátem Českobratrské církve evangelické sezvala jejich žáky i teology ze zahraničí a pojala vzpomínání tvořivým způsobem – jako rozvíjení Smolíkových a Filipiho myšlenek o církvi v dnešním kontextu. Nešlo tedy jen o ohlížení do minulosti, ale především o kritickou reflexi přítomnosti a pohled do budoucnosti církví. Celodenní sympozium proběhlo on-line, zčásti i v angličtině s českým překladem, a těšilo se pozornosti stovky účastníků.

Pokračování textu

Motorky již po čtrnácté

(ČB 6/2021) Poslední sborovou zásilkou jsme na sbory dostali velmi podnětný materiál s nápady, jak by šlo otevřít sbor novým aktivitám. „Formáty sborového života“ se nemusí omezit na nedělní bohoslužby a v týdnu na biblickou hodinu. Již mnoho let se v řadě sborů v neděli nekončí poslední písní, ale pokračuje se nějakou formou společného posezení. Brožura rozhodně stojí za prostudování a promýšlení, co by šlo využít i v dalších sborech. A co pak především – může a má být inspirací k hledání dalších formátů sborového života. Dalších aktivit, které se odehrávají na půdě sboru, ale budou otevřeny ven přece jen víc než standardní nedělní bohoslužby.

Pokračování textu

Věrný služebník Boží

(ČB 6/2021) Narodil se 11. září 1936 ve vesničce Vělopolí a měl pět sourozenců. Maminka ho učila úctě a lásce k Pánu Bohu. V mládí se setkal s pastorem Santariusem, který ho také inspiroval k lásce k Božímu slovu.

Po konfirmaci navštěvoval setkání dorostu a mládeže v evangelickém sboru v Třanovicích. Chtěl věnovat svůj život službě Pánu Bohu a misii, rozhodl se tedy pro studium na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě a v roce 1959 byl ordinován do služby v církvi.

Pokračování textu

Z práce nechodím unavena

(ČB 6/2021) Do Diakonie Krabčice nastoupila Olga Pružinová původně do kuchyně na brigádu, která měla trvat jen pět měsíců. Trochu se to ale protáhlo. Z kuchyně se přesunula k pečovatelství a loni zahájila jako pečovatelka v Krabčicích svůj 25. rok. V jednom z nejstarších diakonických zařízení na dohled od hory Říp ji to drží pořád.

Pokračování textu