Necháte-li bonsaj růst, stane se z něj normální strom

(ČB 10/2021) Opusťme grafické znázornění vývoje církve, které nechává od letnic růst jeden kmen a z něj pak nechává vyrašit tu tlustší, tu tenčí větve. Od počátku to bylo hodně divoké houští. Představě jedné církevní organizace výrazně nahrál až rozpad Římské říše, kdy se církevní struktura stala jedinou zárukou pořádku. Pokud zůstanu u obrazu stromu, tak si církev po roce 313 přirovnejme k vyšlechtěné bonsaji. Ve čtvrtém století už jsou pilně vyštípávány a odřezávány ostatní pruty i nepohodlné větvičky a kmínek je kroucen tak, aby vyhovoval státním zájmům nabídnout lidu jednotící ideu pro zachování pořádku.

Pokračování textu

O aktuální agendě s církevním právníkem Adamem Csukásem

Adam Csukás působí na církevním ústředí jako právník. Zároveň také vede komisi pro reformu správy církve, která se zabývá dnes velmi žhavými tématy, jako je například projekt zřizování tzv. regionálních sborů, o němž nedávno proběhla panelová diskuse, kde byl bratr Csukás jedním z řečníků. Oslovili jsme ho proto, aby nám činnost komise blíže osvětlil.

Pokračování textu