Poradní odbor pro otázky životního prostředí

(ČB 4/2021) Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:

1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří a co vám naopak dělá největší starosti?

4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Tentokrát jsme oslovili Marka Drápala, předsedu poradního odboru pro otázky životního prostředí.

Pokračování textu

Nadační fond a my aneb Co od fondu čekat a jak ho podpořit

(ČB 4/2021) Přinášíme rozhovor s Janem Matějkou, předsedou správní rady Nadačního fondu Věřy Třebické-Řivnáčové.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Jak takový nadační fond vznikne?
To se sejdou… ano, je to jako v té anekdotě, ale potkala se paní Věra Třebická-Řivnáčová s právníkem a bývalým dlouholetým kurátorem naší církve Pavlem Šimkem a posléze i s prof. Jakubem Trojanem. Paní baronka měla úžasnou myšlenku, že majetek získaný v restituci předá nějaké instituci, aby podporovala nadané studenty a různé obecně prospěšné aktivity. Dohodli se a vznikl nadační fond, jehož zakladateli byli tehdejší synodní senior Pavel Smetana, děkan ETF UK prof. Petr Pokorný a paní Věra Třebická-Řivnáčová. Ta vložila do fondu majetek a restituční nároky v hodnotě několika desítek milionů korun.

Pokračování textu

Možná přijde i… Písařovicová

(ČB 4/2021) Třetí březnový víkend byl věnován tradiční „poradě mládeže“. Přestože název zní poněkud fádně, jde o jednu z nejdůležitějších celocírkevních mládežnických událostí. Cílem je totiž setkání a sdílení členů mládeže napříč senioráty a diskuse nad tím, co se v jednotlivých regionech daří, a co naopak nikoliv. Důležitou součástí porady jsou také volby členů Celocírkevního odboru mládeže a delegátů na synod.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Pokračování textu