vyhlížení. Slovo nastupujícího synodního seniora

(ČB 12/2021) Jsme na počátku funkčního období nové synodní rady. Otvíráme dveře a vyhlížíme, co nás čeká. Překračujeme práh se směsí plánů, přání, obav a předtuch. Kam především napneme své síly, na čem nám bude záležet především? Synodní rada je kolektivní orgán; byl bych rád, kdybychom se na základním směřování shodli a nalezli pochopení a podporu u synodu i u sborů. Pokračování textu

„My čekáme, kdy zavítáš“ aneb co očekává nový synodní kurátor

(ČB 12/2021) Je dobré, že naše funkční období začíná vstupem do adventu, kdy čekáme vzácného hosta a zpíváme (z dlouho očekávaného nového zpěvníku): „My čekáme, kdy zavítáš, tvůj příchod vyhlížíme.“ Hlavní výzvu vidím v tom, abychom nebyli ustaraní a unavení péčí o církevní provoz. Především bychom si měli vyhradit čas a vedle správních záležitostí, které jsou naší povinností, se věnovat péči o společenství církve v celé šíři. Pokračování textu

Poradní odbor pro církevní hudbu

Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří, a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Ladislava Moravetze, předsedu poradního odboru pro církevní hudbu (POCH). Pokračování textu

Po stopách partyzána Josefa Serinka

(ČB 12/2021) Na státní svátek 28. 10. 2021 jsme se sešli ve Sněžném, abychom zasadili lípu na památku romského partyzána a evangelíka Josefa Serinka. Myšlenka se zrodila v hlavách Ondřeje Lišky, bývalého ministra školství, a Mikuláše Vymětala, evangelického faráře pro menšiny. Myšlenka si ale získala nakonec přízeň i sněženského staršovstva, které dalo k dispozici místo na zahradě u kostela, a také u mnoha lidí, kteří pomáhali s organizací nebo jen přijeli, aby se s touto ne všeobecně známou postavou z novodobé historie seznámili. Pokračování textu