S ředitelem vrchlabské Diakonie Tomášem Hawlem o vzdělávání dětí ze znevýhodněných rodin i Krabici od bot

(ČB 10/2021) Pustili jste se do projektu, který má za cíl motivovat děti z rodin v nouzi k tomu, aby neopouštěly školu a zůstaly u studia. Co vás k tomu vedlo?

Snaha o prevenci. V rámci naší sociálně aktivizační služby pomáháme rodinám s dětmi řešit problémy, se kterými si samy neumějí poradit. Největší část klientů tvoří maminky samoživitelky, které se starají o dvě až tři děti, často nemají práci, žijí jen ze sociálních dávek a mají problémy s bydlením. Anebo jsou to rodiny, kde je sice máma i táta, ale s nimi bohužel také alkohol, drogy nebo finanční problémy. Jeden z rodičů navíc často není biologický rodič všech dětí, které v rodině žijí. Tyto děti přirozeně obtížněji zvládají školní docházku. My chceme být prostředník mezi školou a rodinou.

Pokračování textu

Rozhovor s Milanem Černým: Máme u nás žáky, které ve státní škole odmítnou

(ČB 10/2021) Před deseti lety se přes známou dozvěděl, že pražská speciální škola Diakonie hledá ředitele. Vzdělání na takovou pozici měl, zkušenosti ne. Pracoval do té doby v poradenské firmě, kde ho to ovšem moc nebavilo. „Mám rád výzvy a tušil jsem, že se jich v Diakonii nabízí požehnaně,“ vysvětluje Milan Černý, proč se nakonec pro Diakonii rozhodl. Jedné z největších výzev čelí právě teď: michelská speciální škola V Zápolí potřebuje zásadně rozšířit kapacitu, aby mohla pomoci více rodinám s těžce handicapovanými dětmi.

Pokračování textu

„Sestoupil do pekel“ – kam dáme nádech?

(ČB 10/2021) Při recitaci prostředního, christologického článku Apoštolského vyznání víry, tvoří tato slova nepochybně zlom, nejnižší polohu: „Sestoupil do pekel…“ Zde končí sestupná linie pašijí, která začala slovy „trpěl pod Ponciem Pilátem“. A bude následovat linie vzestupná – výpovědˇ víry ve vzkříšení. Je ovšem otázka, zda slova o sestoupení do pekel přiřadíme ještě k oné sestupné linii (a nádech dáme až po nich), nebo je to pro nás počátek linie vzestupné (a nádech je před těmito slovy).

Pokračování textu