František Žilka (1.7.1871 – 9.2.1944). Z rolnické chalupy za děkanskou katedru

(ČB 12/2021) Od jeho narození letos uplynulo 150 let. Narodil se jako nejstarší syn rolníka Jana Žilky v Dolních Rozsíčkách, které náležely do reformovaného sboru v Novém Městě na Moravě. Jeho maminka Marie byla z Blažkova, rozená také Žilková. František navštěvoval nejdříve církevní školu v Blažkově a potom ho rodiče na radu seniora Fleischera poslali studovat na české gymnázium do Brna. Během studia, v jeho dvanácti letech, mu zemřel otec a o hospodářství se starala matka s mladším synem. František Žilka si práce svého mladšího bratra velice vážil. Pokračování textu

Diakonická sbírka přispěla na rekonstrukci Otcova domu

(ČB 12/2021) Loni touto dobou Diakonie zvala ke sledování ekumenických bohoslužeb, které měly za cíl podpořit sbírku pro organizaci Otcův dům na Ukrajině. Pro Otcův dům shromažďovala Diakonie peníze celý loňský podzim a také na jaře letošního roku. Kromě sbírky a bohoslužeb uspořádala i aukci obrazů a ve spolupráci s TV Noe vytvořila krátký dokument Cesta za Otcovým domem, díky kterému pro sbírku získala další dárce. Pokračování textu

Jakého jsme ducha?

(ČB 12/2021) Otevřený dopis Českobratrské církvi evangelické z Ústeckého seniorátu (ČB 7+8/2021) byl začátek nebo prostředek diskuse, ale zcela jistě ne její konec. Do jednání na nočních online konferencích už jsou zapojeni lidé z několika seniorátů. Jsme rádi, že na takové starosti a s černým nočním humorem nejsme sami. A tak se na stránkách Českého bratra chceme i s vámi v následujících měsících podělit o to, co děláme a o čem přemýšlíme, protože cítíme, že se to týká nás všech. Pokračování textu