ČESKÝ BRATR 6/2021. TÉMA: HLEDÁNÍ PARTNERA, SVATBA

(ČB 6/2021) Bylo to den před letošním synodem. Slunečný podvečer, jdu z práce od tramvaje, ověšena všemožnou fotografickou technikou, kterou budu zítra potřebovat. Už mě to haraburdí táhnout nebaví, říkám si. Těším se myšlenkou, že pro dnešek padla, a už se vidím na kole, na němž si chci před tím celodenním synodním maratonem vyčistit hlavu.

Pokračování textu

Biblická úvaha: „Na rty líbá ten, kdo dává správné odpovědi.“ (Př 24,26 )

(ČB 6/2021) Tohle biblické přísloví není sice zrovna typický text pro téma svateb a vztahů, zato má širokou náruč. Původně se týkalo soudů a posuzování a k tomu nezbytně patří otázky a odpovědi (a nemusíme myslet hned na rozvodová řízení). To přísloví mluví k jakýmkoli zásadním životním chvílím. Může promluvit do různých fází života, k lidem různě orientovaným, uzpůsobeným pro vztah, samotu či kontemplativní život v komunitě.

Pokračování textu

Rozhovor o radostech i strastech vztahu věřícího a nevěřící

(ČB 6/2021) Daniela Pince jsem poznal jako účastnika branických mládeží před pěknou řádkou let. Jako vynikajícího muzikanta, jako člověka s citem pro češtinu a především jako diskutéra, hledajícího poctivě svoje postoje. Do značné míry mi reprezentuje vývoj myšlení v branickém sboru a tak jsem ho rád požádal o rozhovor – k tématu, kde se tento vývoj také zřetelně projevil – v otázce parnerství s nevěřícím.

Pokračování textu

Předmanželská příprava je individuální proces

(ČB 6/2021) Předmanželská příprava představuje důležitý předstupeň před samotným uzavřením církevního sňatku. Zajímalo nás, jaká je praxe při přípravě snoubenců v různých církvích. Oslovili jsme proto jejich zástupce, kterým jsme položili tytéž otázky:

1. Jak předmanželská příprava probíhá, jak dlouho (ideálně) trvá a co je její cíl?
2. Narazíte někdy se snoubenci na nějaký zádrhel? Jak v takovém případě postupujete?
3. Liší se v něčem příprava smíšených párů (tj. je-li jen jeden ze snoubenců člen vaší církve), a pokud ano, jak?
4. Za jaké situace byste odmítli snoubence oddat?
5. Proměňují se nějakým způsobem potřeby či přístup snoubenců ohledně svatební přípravy?

Pokračování textu