Český bratr 1/2020. Téma: Ctnosti

Úvodník

Milí příznivci Českého bratra, otevíráte první číslo v roce 2020. Zároveň je to 96. ročník tohoto církevního periodika. Málokterý časopis se může v délce svého vydávání našemu evangelickému časopisu rovnat. Je to podobné jako s knihkupectvím Kalich, dnes nejstarším knižním obchodem v Praze na stejném místě s nepřerušenou tradicí.

Poslechněte si článek:

Jenom na tradici však stavět nelze; existence časopisu v silně konkurenčním prostředí znamená neustálý boj o místo na slunci, znamená boj o čtenáře. Občas slýchám, že si ve sboru objednají jeden výtisk Českého bratra a pak si jej mezi sebou půjčují. Nebo že odhlašují výtisky navíc, které by měly ve sboru být pro turisty, zvědavce a náhodné návštěvníky. Z pohledu vydavatele církevního časopisu jsou tato krátkozraká rozhodnutí podřezávání větve, na které všichni sedíme. Vždyť každý časopis žije ze svých abonentů!

Předplatné letos nezvyšujeme, přestože poštovné opět stouplo. Chybějící finance doplníme z tiskového fondu, za jehož plnění celocírkevní sbírkou na církevní tisk velice děkujeme.

Letošní ročník chceme tematicky věnovat ctnostem. Na redakční radě nás napadaly také protiklady ctností – neřesti, ale základní pojetí chceme držet pozitivně, takže na řadu přijdou předvídavost, střídmost, spravedlnost, trpělivost, přívětivost, věrnost a další. Setkáte se také se sérií článků o nevyhnutelných změnách, vycházejících ze strategického plánu, nebo o Janu Amosi Komenském, jehož kulaté výročí úmrtí (350 let) si v roce 2020 připomeneme. S přechodem na vlastní financování života církve souvisí také kampaň „5 % a hlavu vzhůru“, se kterou se setkáváte ve sborech, na webu i při rozhovorech všude po církvi.

  Dobrý start pod Boží ochranou do nového roku a inspirativní čtení přeje

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

RECENZE

SLOVO

 

 

Biblická úvaha: Kdo před tebou obstojí?

(ČB 1/2020) Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.“ (Lk 18,11)

Farizeové to s vírou v Hospodina mysleli vážně. V podmínkách politické nesvobody chtěli vírou poctivě žít. Poslušnost Bohu vnášeli do všech oblastí lidského života. Taková zásadovost musela těšit i Ježíše. Je možné, že mezi farizeji měl přátele, jak evangelia na pár místech nenápadně naznačují. Kdybychom farizea, namyšleně se modlícího v chrámu, odsoudili jako pokrytce, ulomili bychom tím celému příběhu hrot. Farizeovo úsilí o dokonalost se tu ani nezpochybňuje ani nekritizuje. Ježíš pouze upozorňuje na to, že čertovo kopýtko se skrývá nejen v lidské nízkosti a zkaženosti, ale také tam, kde máme pocit, že už jsme na duchovním žebříčku vystoupali dostatečně vysoko a Pán Bůh by nás za to měl odměnit.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Buď připraven. Obhajoba ctností

(ČB 1/2020) Milosrdného Samařana vnímá, řekl bych, většina věřících dnes jako ten nejzákladnější vzor správného jednání. V jednom vypjatém momentu se rozhodl správně. Navzdory tomu, že lupiči, kteří přepadli pocestného, mohou být ještě někde poblíž. Sám pocestný může být ve skutečnosti jen návnada, jeden z lupičů. Bude třeba překonat odpor ke krvi zraněného, patřičně ho ošetřit, bude třeba ho nějak dopravit do bezpečí, zajistit mu péči. Spousta dílčích problémů, vzbuzujících pochyby. Ale náš Samařan je všechny jedním mocným rozhodnutím překonal.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu

Otázka na tělo: V čem se snažíte zdokonalit?

(ČB 1/2020) Stále nás obtěžují návody, v čem a jak se zdokonalit, abychom byli úspěšní, abychom byli „in“. Nedělám si o sobě iluze, a když se nad sebou „trápím“ že jsem opět jako člověk selhala, myslím na Ježíšova slova o věrnosti. Životní metou pro mě není vládnout nad mnohém, ale být věrný v mále. Každé ráno se snažím začínat den s Bohem, ne vždy se mi to daří. Ráda bych rostla do podoby Krista, a proto se těším z toho, že to nejsem já, ale on, kdo mě „zdokonaluje“.

Poslechněte si článek:

Pokračování textu