Český bratr 10/2017. Téma: Cesty ke smíření a odpuštění

Úvodník

Odpustit a zapomenout není totéž

Zapomenout někde deštník se povedlo asi každému. Inu, tak jsme zmokli. Zapomenout klíče nebo mobil nám komplikuje život trochu více, ale stále nejde o život. Zapomenout dítě v tramvaji už zavání průšvihem. Ale stále to nemá tu hloubku, jako když zapomeneme, spíše z mysli vytěsníme nepříjemné informace či zážitky. Něco, co bylo tak hrozné, že to už nemá v našich vzpomínkách místo; zlý šuplík byl zamčen.

Poslechněte si článek:

Odpustit nějaké příkoří znamená však ještě víc. Prožitou hrůzu nepotlačíme, nezamkneme do šuplíku, možná ji ani plně nepochopíme, ale viníkovi odpustíme. Málokdy se to povede, v případě násilí na dětech nebo genocid z příkazu diktátorů to snad ani nejde. Ale někdy přece odpustíme. A to je pak velké vítězství, které vede k očištění a narovnání vztahů.

Máme v redakci velkou radost, že se schází tolik zajímavých a kvalitních příspěvků a že kromě těch zadaných přicházejí i články k publikovaným tématům nebo o tom, co zajímavého se děje ve sborech. Podle počtu stran se dá sledovat, jak časopis roste a bobtná. Před dvaceti lety měl Český bratr 16 stran, dnes má kolem padesáti. S množstvím materiálu jde ruku v ruce i to, že se některé příspěvky do aktuálního čísla nevejdou, i když byly připraveny. Pokud svou aktuálnost nepozbydou, otiskneme je většinou v některém z dalších čísel. Prosíme o shovívavost, rozhodně neuhašujeme nadšení psát!

Celý letošní ročník prostupují témata související s výročím světové reformace a Martina Luthera. Biblické úvahy, výňatky z Lutherovy knihy O dobrých skutcích, reportáže z akcí s výročím souvisejících, recenze na vyšlé knížky, poslední slova. Vrcholem oslav je Den reformace, který si vždy 31. října celý protestantský svět připomíná.

??????????????????????

Inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Myšlenky, které změnily svět – J. Tengler
O dobrých skutcích: Nesesmilníš – M. Luther
Výročí reformace a cesty smíření a odpuštění po sametové revoluci – T. Bísek
Cesty ke smíření v česko-německých vztazích – H. Jüptnerová
Cesta k odpuštění z pohledu vězeňského kaplana – M. Martinek
Otázka na tělo: Kdy bylo pro vás těžké odpustit?

MOJE CÍRKEV
500 let světové reformace – D. Ženatá
Několik inspirací Martinem Lutherem – O. Macek
Pro uši, oči i ducha ve Wittenbergu – J. Vondrová, O. Engelhardt
Sexuální násilí jako válečná zbraň – O. Navrátilová
Nové logo ČCE
Bible a kalich v nebeské modré s pozemskou bronzovou. Rozhovor s autorem loga – D. Ženatá
Ekumenická komise pro církevní dějiny 17. století – D. Ženatý
Na Ukrajinu – M. Pfann
Za shořelým dřevěným kostelem v Gutech – D. Spratek
Ve střehu a v poklusu – L. Pohlotková
Díkůvzdání – J. Nečas
Tříšté výročí reformace v roce 1817 – J. Mašek
Dobré řešení – J. Bartušek
Cizinci a nahota – M. Vymětal
Moderní sakrální architektura II – Kříž nahradil vozovou hradbu kazatelny – J. Kirschner

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Nový evangelický zpěvník a autorské právo – M. Kopecká

DIAKONIE
Počátky diakonického díla – Z. Marjanko
Ida Kelarová a filharmonici ve Vsetíně – A. Šůra
Korejští dobrovolníci pomáhali Diakonii Myslibořice – A. Šůra

RECENZE
Milena Štráfeldová: Svatý rváč – P. Brodský
Svět bez Boha – A. Rozbořilová

SLOVO
Poslední slovo: Co jsme si, to jsme si – J. Plíšková

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 9/2017. Téma: Celibát versus rodina

Úvodník

Okurková sezóna

Léto – čas dovolených a prázdnin, ležení u vody a všeobecného odpočinku je prý pro časopisy „okurkovou sezónou“. V červnu jsme připravili letní dvojčíslo Českého bratra o síle 60 stran, abyste vy, čtenáři, měli k volným dnům pořádné počtení. Když si prolistujete zářijové číslo, které právě držíte v ruce, zjistíte, že má také 60 stránek. A to se nám tam nevešlo vše, co jsme měli připraveno. Zde zkrátka žádná „okurková sezóna“ nenastala. A to je pro redakci dobrá vizitka a pro vás čtenáře dobrá zpráva.

Poslechněte si článek:

Tématem čísla jsou vztahy v rodinách, zejména farářských. Kromě poctivého historického exkurzu se dočtete o napětí mezi farářským povoláním a časem pro rodinu, které se může stát neúnosným a pak „to praskne“.

10. září jsme se mnozí viděli v Ratiboři na celocírkevním festivalu k 500. výročí reformace. A jak se blížíme k 31. říjnu, Dni reformace, zahušťují se i události spojené s tímto výročím. V časopise najdete kromě pravidelné stati z Lutherovy knihy O dobrých skutcích také pozvánku na konferenci v Senátu ČR s názvem „Luther pro dnešek“ nebo zprávu o českém týdnu na Světové výstavě k výročí reformace ve Wittenbergu. V minulých číslech jsme psali o tom, že v Kalichu vyjdou čtyři publikace k Lutherovu výročí. Na dvě z nich – Bůh je rozpálená pec lásky a Menší a větší katechismus přinášíme obsáhlé recenze. Doporučujeme také knihu Růže ve sněhu, která vypráví o Kateřině Lutherové, ženě, která se nebála žít vlastním životem.

Milí čtenáři, léto se překulilo, dny se zkracují, školáci opět zasedli do lavic a listí se pomalu začíná podzimně barvit. A já doufám, že to, co se do časopisu nevešlo tentokrát, dostane se do něj jindy.

??????????????????????Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Biblická optika – M. Kitta
O dobrých skutcích: Nezabiješ – M. Luther
Farářské povolání mezi sborem a rodinou – O. Kolář
Práce a manželství – L. Ridzoňová
Farářská rodina si zaslouží podporu. Rozhovor s rozvedeným farářem – D. Ženatá
Sexualita od antiky přes reformaci až po dnešek – T. Pavelka
Otázka na tělo: Co vás štve a co vás baví na životě s farářem?

MOJE CÍRKEV
Na safari nebyl čas. Rozhovor s Olgou Navrátilovou – D. Ženatá
Tuhé předpisy stranou – J. Plíšková
Česko-německá pouť – W. Rohloff
Podpora bavorských evangelíků přináší dobré plody – G. Frey-Reininghaus
Interaktivní zpěvníček: Společné dědictví, vzájemné obohacení – P. Chamrád
Český týden na výstavě ve Wittenbergu – J. Vondrová
Vikariát – přerod studenta bohosloví ve faráře – K. Müller
Manželská setkání – P. Sláma
Pod ochranou nejvyššího – E. Walachová
Utekl jsem. Nechtěl jsem zabíjet ani být zabit. Rozhovor s uprchlíkem – V. Pokorný
Moderní sakrální architektura I. – Prostá krása v Grandchamp – J. Kirschner

DIAKONIE
Školka v Chebu bez hranic – A. Šůra
Kdo by se netěšil? Rozhovor s Magdou Kumprechtovou – A. Šůra

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Grafická podoba nového zpěvníku – R. Čunderlíková, F. Halama

SLOVO
Metodický pokyn, nebo represe? Misie, či ulita? – P. Ruml
Nad kazateli opět státní dozor? – J. Tengler
Bylo jednou jedno děvčátko… – L. Ridzoňová
Poslední slovo: Luther se oženil. A dobře mu tak – P. Bělíková

RECENZE
M. Luther: Bůh je rozpálená pec plná lásky – Z. A. Eminger
M. Luther: Menší a větší katechismus – P. Brodský
U. Koch: Růže ve sněhu – Z. A. Eminger

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 7-8/2017. Téma: Katolíci o nás

Úvodník

Co si o nás myslí druzí

Poslechněte si článek:

Jak katolíci vnímají reformaci? Vidí v nás evangelících stále odloučené bratry? Na nejvyšší úrovni podepsal papež František loni ve švédském Lundu společné prohlášení s předsedou Světové luterské federace Mounibem Younanem a vyzval věřící, aby se nepoddávali „rozdělení a vzdálenosti, kterou vytvořilo odloučení církví“. Ochota ke sjednocení je znát. Jak na nás ale nahlížejí řadoví katolíci, přátelé, sousedi? A kdy budeme moci stát vedle sebe u přijímání chleba a vína?

Původní pracovní název tohoto čísla Českého bratra zněl „Z druhého břehu“. Pak se nám na redakční radě zdál příliš záhrobní, tak jsme zvolili polopatičtější „Katolíci o nás“. Podařilo se nám získat několik pohledů na nás evangelíky, na reformaci i na společnou cestu od několika významných představitelů římskokatolické církve. V rozhovoru s pražským biskupem Václavem Malým, v literárně-kritické stati Martina C. Putny i ve výpovědi Františky Jirousové se dočtete, co si o nás myslí. Otázce na tělo jsme tentokrát dali dvojnásobný prostor, protože odpovědi na položenou otázku se nedaly odbýt dvěma krátkými větami.

Dále se v listu ohlížíme za Kirchentagem – o atmosféře více než dlouhý text vypoví fotky z Berlína i Wittenbergu. Věnujeme se také závěru školního roku ve školách Evangelické akademie. V rozhovoru pomyslně gratulujeme i dvěma jubilantům – bývalému synodnímu senioru Pavlu Smetanovi, který slaví osmdesátiny, a akademické malířce Jiřině Adamcové, jejíž díla zdobí interiéry našich bohoslužebných prostor a její vitalita v devadesáti je obdivuhodná.

Milí čtenáři, přeji vám vlídné léto s načerpáním nových sil a inspirativní čtení letního dvojčísla. Příště vyjde Český bratr začátkem září.

??????????????????????Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: K podobenství o hřivnách – D. Nečil
O dobrých skutcích: Cti otce svého i matku svou – M. Luther
Rozhovor s biskupem Václavem Malým – D. Ženatá
Poetická teologie – M. C. Putna
Podstata je stále táž, ale mění se forma – F. Jirousová
Otázka na tělo: Vidíte dnes mezi katolíky a evangelíka nějaké podstatné rozdíly?

MOJE CÍRKEV
Berlín a Wittenberg pořádaly Kirchentag společně – J. Kirschner
Zázraky Kirchentagu – D. Ženatá
Rozhovor s Pavlem Smetanou a jeho ženou Zdenou – J. Plíšková
Závěr školního roku s bohoslužbami – M. Židková, D. Ženatá
Střecha nad hlavou bude – H. Wernischová
Spanilé jízdy konzervatoristů – A. Wrana
Rozhovor s akademickou malířkou Jiřinou Adamcovou – O. Kolář a K. Kolářová Takácsová
Výstava k reformaci v Českých zemích – J. Plíšek
Starost o uprchlíky – Rozhovor s C. Bührle – V. Pokorný
Stateční faráři a první evangelická školka v Ledčicích – M. Procházková

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Textové části nového zpěvníku – D. Heller ml.

DIAKONIE
Povodně na Srí Lance, cyklon v Barmě – H. Pfannová
Uličník ve Vídni zabodoval – Ašů

SLOVO
Věříte na pokrok? – M. Kitta
Pekelný svět – A. Wrana
Poslední slovo: Zde stojím a nemohu jinak – Š. Brodský

RECENZE
K. Brichcínová: Ve své lásce nás předem určil – Z. A. Eminger
C. Burgun, B. Lucereau: Co kdybychom se vzali? – Z. A. Eminger

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 6/2017. Téma: Hledání slova

Úvodník

Hledání a nalézání slov

Z Kirchentagu jsme se vrátili sice po uzávěrce náplně tohoto čísla Českého bratra, zato plni dojmů. Mezi svátkem Nanebevstoupení Páně, který je v Německu dnem pracovního volna, a následující nedělí, se do Berlína a Wittenbergu sjelo přes 100 000 křesťanů a oranžovými šálami zaplavili berlínské výstaviště, centrum města i spoustu dalších míst německé metropole. Na návštěvníky čekalo podle programové brožury 2500 programů, mezi nimiž si každý mohl vybrat. Bohoslužby, moderované debaty, koncerty, výstavy, workshopy, ranní pobožnosti a práce s Biblí, tržiště možností.

Mottem Kirchentagu bylo slovo „Ty mě vidíš“ (podle Gn 16,13). Měla jsem dojem, že hlavní pódiové diskuse probíhaly pod tímto úhlem. Pán Bůh nás vidí. Vidí, co děláme, jestli to děláme dobře, zodpovědně a rádi. Hosté debat dostávali otázky a hledali slova k odpovědím. Jak se dá zabránit tomu, aby ve Středozemním moři umírali běženci z Afriky? Jak zajistit dětem uprchlíků vzdělání? Co se snižováním stability východoevropských demokracií? Proč k tomu dochází? Kam to povede? Hledání odpovědí nebylo vždy snadné, ale bylo poctivé a užitečné.

Pokladem Kirchentagu je setkávání. Při programech, ale i jen tak – na ulici či v metru. A také Tržiště možností. Vždy mě uvede v úžas, kolik stovek malých organizací, skupin, neziskovek či podpůrných a charitativních spolků a kolik lidí v nich angažovaných dělá dobré věci. Zadarmo a pro druhé. To člověk skoro nenalézá slov.

Martin Luther hledal zajisté také nová slova k vyjádření věcí, o které mu šlo. Hledal je a nalézal i při překladu Bible do němčiny, aby lidé rozuměli tomu, co čtou a z čeho se káže.

Milí čtenáři, v tomto čísle časopisu je slov nepočítaně, a proto vám při inspirativním čtení přeji jejich úspěšné hledání a nalézání.

??????????????????????Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – D. Dušková Havlíčková
Evangelium je Boží mateřská hruď – J. Vokoun
Velká křesťanská slova si zaslouží očistit – O. Kolář
Otázka na tělo: Rozumíte svému faráři?

MOJE CÍRKEV
Z jednání synodu – J. Vondrová
Rozhovor s D. Bednaříkovou o práci katechety – D. Ženatá
Brémy: Za hranice hranic – V. Pokorný
Kam složí hlavu lidé s nízkými příjmy? – H. Wernischová
Aby se historie neopakovala – P. Prejda
Silné svědectví zanechá něco v každé duši – P. Prejda
Ze služby ve Skotsku – P. Peňáz
Evangelická krása v Janských Lázních – J. Hojná
Po roce opět v Herlíkovicích – J. Matějka
Za Jaromírem Strádalem – Kaleb

DIAKONIE
Jára se vrátil. Sochy klientů, kterými žije celé město – A. Šůra

SLOVO
Zpravodaj pražského arcibiskupství se věnuje mariánskému sloupu – J. Kirschner
Slovo je Boží! – A. Rozbořilová
Proč je důležitá spolupráce s médii? – J. Vondrová
Poslední slovo: Flek na zdi – P. Bělíková

RECENZE
Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus – Š. Grauová
Linda Olsson: Sonáta pro Miriam – L. Ridzoňová
Cesta církve VIII – Charta 77 a perzekuce farářů – P. Hlaváč a kol.

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny