Český bratr 9/2016. Téma: Smutek

Úvodník

 Smutnění babího léta

Poslechněte si článek:

Z čeho můžeme být v tyto dny smutní? Že je po prázdninách? Že se dny zkracují a rána jsou již chladná? Inu, to je jen letmý stesk nad tím, že bylo příjemněji. Smutnění babího léta. S opravdovým smutkem, který vězí hluboko v duši, to nemá moc společného.

Od biblické úvahy přes smutek z úmrtí blízkého člověka, důležitost prožití smutku a zpracování této emoce až po rozhovor o tom, kdy se smutek může překulit v depresi a jak to poznat. Tím se zabýváme v rubrice Téma. Blízce k tomu patří potřeba rozloučení při pohřbu a význam rituálů obecně. Hezky se o smutku autorům psalo, řeknete si, když zjistíte, kolik stránek rubrika Téma zabírá.

Na Nástěnce jsou praktické informace pro sbory o grantovém systému na podporu financování diakonických a rozvojových projektů, informace o soutěži na nové grafické zpracování loga ČCE, dále v listu je pobídka k přihláškám do výběrového řízení na pozici vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře. Pro schopné a aktivní lidi to jsou výzvy!

V létě se uskutečnilo mnoho akcí, na které jsme před prázdninami zvali. Děkujeme všem korespondentům, kteří se o své dojmy a zážitky podělili, i těm, kdo poslali fotky, abychom aspoň něco z atmosféry mohli prožít taky. Pro množství příspěvků do rubriky Moje církev jsme některé museli nechat do příštího čísla.

Takže – jak nám vzkazuje synodní kurátor Vladimír Zikmund – po letním odpočinku, načerpání energie i inspirace se pusťme s chutí do práce, sborového života a nových aktivit.

??????????????????????Školákům dobré vykročení do nového školního roku a všem čtenářům inspirativní čtení přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha – J. Bureš
Pohřeb? Rozhodně ano – P. Pokorný
Připomínka zemřelých – L. Ridzoňová
Rozhovor s R. Schneiderovou: K celistvému tvaru duchovno patří – J. Plíšková
Kdyby bývalo bylo… Smutek je důstojný stav duše – T. Pavelka
K pohřebním rituálům: Slavnost jen smuteční? – J. Hoblík
Otázka na tělo: Kdy jste naposledy brečeli a proč?

MOJE CÍRKEV
Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy – D. Ženatá
Další absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie – J. Široký
Letní kemp mládeže – J. Vondrová
Cesta do Zelova a Kleszczóva – M. Kitta
Věřící z Evropy a Asie se setkali v Krkonoších – J. Vondrová
Církev živě 2016 – J. Horáková
Obrázky z ekumenické poutě do Taizé – J. Hofmanová
Z církevních škol: Před začátkem dalšího školního roku – A. Wrana
O evangelické obětavosti – M. Cháb
Chtěl jsem kázat obrazem – malíř Miroslav Rada se dožívá 90 let – J. Kirschner
80 let plodného života: J. Hromádka – M. Palatý
Společnou cestou již 65 let: manželé Holečkovi – D. Heller ml.
Zlatá svatba v Horském domově v Herlíkovicích – P. Bísek

S DĚTMI
Pro děti: Biblický zvěřinec – Mol – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Diakonie v Etiopii, v zemi na rozcestí – K. Novotná

SLOVO
K motivu smrti a smutku v poezii Jana Skácela – A. Rozbořilová
Poslední slovo: Světýlko – P. P. Payne

RECENZE
Joseph Roth: Job – Z. A. Eminger

KOMIKS
Smutek – K. Malina

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Letní dvojčíslo Českého bratra 7–8/2016. Téma: Hněv

Úvodník

Slunce ať nezapadá nad naší hněvivostí

Poslechněte si článek:

Znáte někoho hněvivého? Naštvaného už zrána na vše, co se kolem děje? Tlačí se do autobusu, mračí se na všechny kolem… brzy má kolem sebe dost prostoru, protože se nikomu nechce se s ním střetnout a kazit si pěkné ráno.

Spravedlivý hněv – to už je něco jiného. Tím člověk vzplane, když se někde děje bezpráví a on chce pomoci. Takový hněv je většinou k dobrému a může posunout věci správným směrem. A co hněv na Pána Boha, když máme pocit, že si nějaké příkoří nezasloužíme? Nebo hněv Boží, který se snášel nejen na biblický lid před staletími, ale i na nás dnes? Hněvem se zabýváme ze všech možných úhlů pohledu v rubrice Téma. A pro nás, někdy naštvané křesťany i nekřesťany v jednadvacátém století, platí stále moudré biblické slovo: „Slunce nezapadej nad hněvivostí vaší“. (Ef 4,26)

Letní dvojčíslo má letos 64 stran. Synodní senior ve svém vzkazu na léto doporučuje uvelebit se na verandě či v altánku a nechat klidné čtení nenápadně přejít ve zdřímnutí. Však si to dočtete později, odpočinek a pohodu potřebujeme všichni. A léto je k tomu stvořeno.

Spolu s Českým bratrem tentokrát dostáváte do ruky i přílohu – modrý sešit čtvercového formátu s názvem Husitské století a naše doba. Autorem je učitel z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Keřkovský. Publikace je zároveň přílohou knížky Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič – vydané k 600. výročí úmrtí Jeronýma Pražského. Do ní si sešit můžete založit, proto má i stejný formát a grafickou úpravu. Více o knize najdete v upoutávce na straně 55.

??????????????????????Na další číslo Českého bratra se můžete těšit začátkem září. Krásné léto, načerpání nových sil a inspirativní čtení přeje všem čtenářům

Daniela Ženatá  

OBSAH LETNÍHO DVOJČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Hněv je… – Z. Píštěk
Hněvejte se a nehřešte – Z. Bárta
Hněvám se – na Pána Boha – L. Ridzoňová
Zlobí se Bůh? – J. Hoblík
Otázka na tělo: Měl váš hněv někdy pozitivní dopad?

MOJE CÍRKEV
Jeroným Pražský – festival na Střeleckém ostrově v Praze – J. Vondrová
Rozhovor s K. Moritz: Bude se mi stýskat po veřejné dopravě – J. Vondrová
Noc kostelů: Sbor v Hlinsku – N. Čejková
Pro uprchlíky – A. Fendrychová, M. Pfann
Kulatý stůl – J. Vondrová
Ústí je výzva – D. Ženatá
Slovanský národ vzkvétající v německých polích – J. Kirschner
Tolerance – tradice – budoucnost – M. Bartlová
K symbolice evangelické církve – J. Mašek
Jak se v minulosti počítal salár – J. Mašek
Multikulturní centrum u Jákobova žebříku – J. Kirschner
Jako zrno hořčičné – V. Grögerová

EVANGELIZACE A MISIE
Církve reformované tradice zkoumaly misijní projekty – P. Bargár, R. Žárský
Ten sing – R. Žárský
Kurzy pro hledající – J. Malý, D. Chlebek

S DĚTMI
Dál přece nejdeme sami – M. Sedláčková
Kouzelné počítačové hry – O. Klímová

DIAKONIE
Na cestě k člověku – A. Šůra
Na kávu do klobouku – A. Šůra

SLOVO
Ještě k farářskému kurzu – T. Pavelka
Nad tématem islámu – M. Tomešek
K motivu hněvu v poezii Jana Zahradníčka – A. Rozbořilová
Poslední slovo: Boží hněv a specialita paní Všetečkové – P. Bělíková

RECENZE
Jeroným Pražský, Evropan – vzdělanec – buřič
M. Riebauerová, J. Koutecký: Osm múz mého života – Z. Eminger
G. I. Vlková: Bůh milosrdný, nebo trestající? – L. Ridzoňová
Ota Halama: Svatý Jan Hus – J. Hoblík

KOMIKS
Hněv – K. Malina

 

 

   

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 6/2016. Téma: Radost

Úvodník

Podoby radosti

Poslechněte si článek:

Kolik těch radostí jen je! Jedeme-li v nedělním jitru letní Vysočinou – opar v dolíku, kosé slunce, rosa se třpytí – je to radost nad krásou Božího stvoření. Z mnoha lidí, kteří něco dělají s láskou a chutí, radost přímo tryská, jak píše ve svém příspěvku Cesta k radosti Lenka Ridzoňová. Taková radost je nakažlivá a strhne snadno i okolí. To potřebujeme občas všichni. Pak je radost z dobře vykonaného díla. Na něco jsme se dlouho připravovali, snažili se na nic nezapomenout – a pak máme radost, že všechno dobře dopadlo. Jako třeba festival k poctě Jeronýma Pražského poslední květnovou sobotu v Praze na Střeleckém ostrově. Kdo tam byl, ví, že ani odpolední déšť radost nepokazil. Máme radost ze svých dětí, když z nich vyrostou dobří lidé. Ta je taková vděčná, pevná. A co radost tichá, vnitřní? Neprojevuje se smíchem, ale mírem v duši. Nebo radost ze svobody v darování i přijímání, neboť „Radostného dárce miluje Bůh“. O mnoha podobách radosti, která je spíše stavem mysli a je tu proto, abychom ji sdíleli s ostatními, se dozvíte v tomto čísle Českého bratra.

Prázdniny jsou za dveřmi a po červnovém čísle, které držíte v ruce, připravujeme jako každoročně letní dvojčíslo. Bude mít více stran, čímž se stává příjemným čtením na dovolenou. Několik příspěvků, které se nevešly do posledních čísel, se dočká konečně svého zveřejnění. Dvojčíslo 7+8 vyjde kolem 10. července, pak už se můžete těšit na číslo zářijové.

??????????????????????Radostné a odpočinkové léto přeje všem čtenářům
spolu s inspirativním čtením
Daniela Ženatá

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: O radosti – M. Sedláčková
Cesta k radosti? Smíření a svoboda – L. Ridzoňová
Radost v závoji nemoci. Rozhovor s G. Fraňkovou Malinovou – D. Ženatá
Radostná infekce – J. Plíšková
Otázka na tělo: Kde brát radost?

MOJE CÍRKEV
Synod se zabýval dalším životem v církvi – J. Vondrová
Rozhovor se synodním seniorem Danielem Ženatým – J. Plíšková
Přátelství přes oceán – J. Vrajová
Projektový den na Střední zdravotnické škole EA v Brně – R. Štelclová
Paní hospodářko, děkujeme! – H. Svobodová
Návraty z hranic – J. Šestáková
Z nadbytku, či nedostatku? – Z. Šorm
Chrám Páně v zaslíbené zemi – J. Kirschner
Za farářem Miroslavem Janebou – T. Adámek
Poslední rozloučení s farářem Janem Šimsou – P. Hrudka

S DĚTMI
Vyučování náboženství ve sborech – D. Bednaříková

DIAKONIE
Za sborovou diakonií na Slovensko – Š. Brodský
Rolnička otevřela druhý obchod dobré vůle – L. Pokorná

SLOVO
Potrestané dobro – M. Erdinger
Tichá radost Jana Kameníka – A. Rozbořilová
Poslední slovo: Bytostné zaujetí učitele a radost z poznání – J. Kvasničák

RECENZE
John McGahern: Zlaté hodinky a jiné povídky – L. Ridzoňová
Divadelní Evangelium tady a teď ve Zlíně – INRI – D. Ženatá

KOMIKS
Radost – K. Malina

 

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 5/2016. Téma: Touha

Úvodník

Motorem života je touha

Poslechněte si článek:

Podob může mít mnoho. Touha romantická. Jako ve westernu, kde jezdec na koni mizí za obzorem v zapadajícím slunci a milá za ním hledí. Touha po vzdělání, po rovnosti. Ty vidíme tam, kde není tak jednoduché se k nim propracovat. Touha po lepším životě – ta ve své zkroucené podobě přetavené do totalitních ideologií napáchala ve dvacátém století hodně škody. Dnes vidíme v uprchlické vlně také touhu po lepším životě – často zredukovanou pouze na touhu po suché posteli a střeše nad hlavou. V delší perspektivě je to touha po důstojném životě těch, kteří museli opustit své domovy, a jejich dětí.

Jak je to s touhou v různých náboženstvích? Křesťan touží po vzdáleném neznámém Bohu, ale zároveň touží po tom, co už v Boží milosti zakusil, prožil a co zná. Zkrátka – věří. Je rozkročen mezi dvěma břehy a pod ním teče proud tajemství. Podle Zdeňka Emingera, který se podobami touhy zevrubně zabývá v rubrice Téma, na konci dnů toužíme po jediném: po smíření, lásce, obejmutí.

V rubrice Moje církev se podíváme ke krajanům na Ukrajinu, do Bratrské školy nebo do Vrchlabí, kde začali s hospicovými službami. A diakonická rubrika nás provede projektem „Pečuj doma“, který si dává za cíl pomoci rodinným příslušníkům splnit jejich nemocným blízkým touhu po domově i v nemoci či stáří.

Toto číslo Českého bratra vychází ve vyšším nákladu a tisíc kusů navíc bylo sborům nabídnuto zdarma k rozdávání na Noci kostelů. V čísle jsou také pozvánky na festival Jeroným Pražský, Evropan – vzdělanec – buřič a na Setkání křesťanů v Budapešti. Nechte se pozvat!

Touha ve všech svých podobách je tou silou, která nás táhne životem dál a výš.

??????????????????????

všem čtenářům přeji inspirativní čtení 
Daniela Ženatá

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: O smutku a touze po zdroji útěchy – M. Bárta
Touha jako symbol probuzeného života – Z. A. Eminger
Rozhovor s poutníkem Michalem Šourkem: Duše chodí pěšky – O. Kolář
Otázka na tělo: Je pro vás důležité po něčem toužit?

MOJE CÍRKEV
V Herlíkovicích naposled? – J. Matějka
Horský domov Herlíkovice – synodní rada
Rozhovor s ředitelkou Bratrské školy: Rajsky v Rajské ulici – J. Plíšková
I na Vrchlabsku už fungují hospicové služby – J. Kašpar
Krásný pohřeb Niny Zlatníkové – M. Pfann
Rozhovor s Evou Zadražilovou: Svá životní přání považuji za splněná – D. Ženatá
Poslední kostely na Valašsku – J. Kirschner
Pozvání k naději – L. Beneš

S DĚTMI
Rádi bychom četli s dětmi Bibli – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Pečuj doma.cz – A. Šůra

SLOVO
Ohlédnutí za farářským kurzem 2 – J. Keřkovský
Komenského cesta za světlem – A. Rozbořilová
Poslední slovo: Peri-patetický milostný dopis – P. P. Payne

RECENZE
Peter Morée, Jiří Piškula – Nejpokrokovější církevní pracovník – J. Plíšek

KOMIKS
Touha – K. Malina
 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny