Kontemplativní meditace v Brandýse nad Labem

(ČB 6/2021) Vloni v lednu jsme se začali na faře v Brandýse nad Labem scházet jednou za 14 dní k tichým kontemplativním meditacím. Pořídili jsme si meditační stoličky od pražských jezuitů, podložky, aby netlačila kolena, a společně jsme vstupovali do ticha. Někdy jsme se sešli v modlitebně, jindy v kostele nebo na zahradě, podle chuti a počasí. Připojili se lidé nejenom ze sboru. Sezení i meditační chůzi částečně doprovázím, částečně jsou v tichu.

Pokračování textu

Poradní odbor pro práci s laiky

(ČB 6/2021) Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Tentokrát jsme oslovili Ondřeje Rumla, předsedu poradního odboru pro práci s laiky.

Pokračování textu

Sto šedesát let rovnoprávnosti?

(ČB 6/2021) Datum 8. dubna 1861 spojují dějiny vztahů státní moci a náboženství v českých zemích s vydáním protestantského patentu. Šlo o zákon, kterým se reorganizovalo postavení evangelíků v Rakouské monarchii, kromě její uherské části, kde byl protestantský patent vydán již v roce 1859. Tento patent přinesl relativní zrovnoprávnění evangelických církví s církví římskokatolickou. V české části Československa platil tento zákon do roku 1949, v dnešním Rakousku až do roku 1961.

Pokračování textu