Český bratr 1/2017. Téma: Rok reformace

Úvodník

Co nám dala reformace?

Poslechněte si článek:

Poznáváte ty tři muže na titulní stránce? Tři reformátoři pod pronikavým zrakem Martina Luthera. Přibití jeho protiodpustkových tezí na chrámová vrata ve Wittenberku byl konkrétní čin, dílo okamžiku v říjnu 1517, reformací je však označováno mnohem delší období přelomu 15. a 16. století: starý svět se hroutí, něco nového vzniká. Jsou objeveny nové kontinenty, vynalezen knihtisk a mnoho dalších technických vymožeností, národní jazyky vítězí nad latinou a dostávají spisovnou podobu, teologové kriticky revidují náboženské učení.

Jan Hus byl o sto let dříve umlčen jako kacíř, Lutherovo učení se však díky knihtisku rozšířilo, získalo stoupence a nebylo již snadné reformátora umlčet. Naopak. Ospravedlnění hříšníka pouhou vírou místo strašení očistcem a kritika prodávání odpustků padaly v rodící se nové společnosti na úrodnou půdu. Napětí mezi konfesemi vedlo k nepokojům a novému rozdělení moci. Zároveň se však důraz na pravdu, svobodu a zodpovědnost stal základem demokracie a jistě není náhodou, že země, v nichž reformační myšlenky získaly navrch, jsou dodnes úspěšné ekonomicky a stabilní společensky.

Celý 93. ročník Českého bratra se bude zabývat reformací, jejíž 500. výročí si letos připomínáme. Na Lutherovo učení chceme nahlédnout z různých úhlů a s různými důrazy a hledat jeho dopady do dnešní doby. Chceme odkrýt, poznat a uchopit dnešní výzvy, kdy – zdá se – se starý svět hroutí a něco nového vzniká.

??????????????????????Milí čtenáři a milé čtenářky, inspirativní čtení přeje všem
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Ohlížet se zpátky – L. Ridzoňová
Lutherův odkaz v naší církvi moc živý není. Rozhovor s Ondřejem Mackem. – O. Kolář
Evropská reformace na prahu 500. výročí – J. Vondrová
Otázka na tělo: Který z církevních nebo státních svátků vás nejvíce oslovuje?

MOJE CÍRKEV
Krajané v Bohemce žijí a slaví – P. Kalus
Moje první cesta do Bohemky a Veselynivky – J. Škubalová
Evangelická akademie získala ocenění za práci s Romy – J. Vondrová
Uprchlíci u dveří – H.-P. Pickel
Medaile vděčnosti Janě Hruškové – L. Červenka
Být solidární jako výzva a šance – M. Opočenský
Noemova archa na jihu Čech – J. Kirschner
Dvojí výročí střešovického sboru – L. Roskovcová
Zemřela Hebe Kohlbrügge – JV/DaZ
Buřič i služebník po celý život – J. Plíšková

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Cílem je barevnost, různost bohoslužebného zpěvu. Rozhovor s M. Esterlem – D. Ženatá

DIAKONIE
Ven z pasti chudoby – A. Šůra

SLOVO
Dvacet let práce na česko-německých vztazích – G. Frey-Reininghaus a D. Stelter
Dopis Janu Palachovi – Láďa
Poslední slovo: Upečme si nový rok – Š. Brodský

RECENZE
Matěj Spurný: Most do budoucnosti – A. Šůra
Anděl Páně 2 – J. Vondrová

Rubriky: Aktuální číslo | Napsat komentář

Český bratr 12/2016. Téma: Pokoj

Úvodník

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle

Poslechněte si článek:

Lidem dobrá vůle v nadpisu je správně – tak to čteme v Bibli kralické. V novém překladu je totéž vyjádřeno moderněji: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi (L 2,14). Přesto se v jakémsi lidovém podání uchytilo …na zemi pokoj lidem dobré vůle. Pán Bůh ale zaslibuje a dává pokoj všem, všem na zemi – těm, co dobrou vůli mají, i těm, co ji nemají, lidem spořádaným i všelijakým darebákům. Je už na každém člověku, jestli pokoj Boží přijme a jak s ním naloží.

Ve vánočním čísle téma pokoje prolíná mnoha příspěvky. Od „klídku“ až po biblický šálôm. Do našeho chtěného a vytouženého pokoje vstupuje však zároveň nepokoj a neklid současného světa. Několika lidí jsme se proto zeptali, jak si v čase nepokoje pokoj v srdci uchovávají. A na nástěnce si  můžete přečíst informace k předplatnému na rok 2017, kdy Český bratr vstoupí do 93. ročníku.

V časopise najdete také vánoční dárek – CD s hudbou Antonína Dvořáka. Pěvecký sbor Naši pěvci nahrál všech deset Biblických písní a Žalm 149 pod vedením sbormistryně Lydie Härtelové, varhanní improvizace natočila Jiřina Dvořáková Marešová. Na stránkách 46–56 najdete k tomuto dílu veškeré informace, včetně rozhovoru s protagonistkami. Booklet si můžete vystřihnout, budete mít pak hudební dílo komplet k poslechu i s texty a informacemi k přečtení.

??????????????????????

Všem čtenářům přeji požehnané vánoční svátky, inspirativní čtení a klidný poslech, jakož i dobré vykročení do nového roku.

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Pokoj Boží a otevřený svět – D. Sedláček
Sít pokoj a pokoj sklízet – Zdeněk A. Eminger
Pokojný-li je příchod tvůj? – J. Plíšková
Požehnání – L. Ridzoňová
Otázka na tělo: Jak si v čase nepokoje uchovat pokoj v srdci?

MOJE CÍRKEV
Jiskra a chuť Ústecka. Rozhovor s Joelem Rumlem – J. Plíšková
Příběh jednoho lustru – R. Popelářová
Krajané z Polska: Po šlépějích Jana Husa – J. Stejskal
Liberec. Pohnutá historie a nadějná přítomnost – M. Ježdíková
Solidarita mezi sbory – T. Fendrych
Desátky – M. a V. Satkovi
Kšely nebudou památkou – M. Procházková
Domažlice – inspirativní architektura na Chodsku – J. Kirschner

S DĚTMI
V listopadu do Brna? – L. Ridzoňová
Příhoda málo uvěřitelná – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Pracovní vykořisťování i dnes a u nás – Ch. Bjalkovski, P. Bruna

SLOVO
Nebát se a nelhat – M. Waloschek
Poslední slovo: Sláva pokoji! – P. Bělíková

RECENZE
A. Goldflam: Příhoda málo uvěřitelná – L. Ridzoňová
W. Brueggmann: Bible a postmoderní představivost – O. Ruml
Z. Czendlik, M. Zahradníková: Postel, hospoda, kostel – J. Vondrová
D. Urbánková: Už měkoně vyvádějí – L. Ridzoňová

K DÁRKOVÉMU CD – Biblické písně Antonína Dvořáka
Dvořákova hudba je přes všechnu náročnost srozumitelná. Rozhovor se sbormistryní Lydií Härtelovou a varhanicí Jiřinou Dvořákovou – D. Ženatá

KOMIKS
Pohoda Vánoc – K. Malina

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 11/2016. Téma: Libost, zalíbení

Úvodník

…aby došel zalíbení před Hospodinem

Poslechněte si článek:

Co by měl člověk dělat, aby došel zalíbení před Hospodinem? Zní to tak trošku tajemně a starodávně, ale co to znamená? Cítíme, že to není stejné jako zalíbit se šéfovi, aby si nás všiml, nebo rodičům, aby nás pochválili, nebo pubertálním kamarádům, aby nás obdivovali. Jak ale mohu usilovat o zalíbení před Hospodinem? V Bibli není jednoznačný návod, ale je tam dost míst, kde je pověděno příběhem, co je správné, a co ne, co se Bohu líbí, a co ne. V biblické úvaze to rozebírá Ondřej Ruml, pro nás laiky možná postačí masarykovské „nebát se a nekrást“. Přidala bych ještě – žít pravdivě a mluvit jasně.

V dnešní rychlé době převažuje líbí-nelíbí, beru-neberu. Negativní soudy mají často navrch. Pokud ale máme ve své práci, různých činnostech a životě vůbec zalíbení, nežehráme, nýbrž žijeme klidně a spokojeně. Pak zaslechneme, že „Hospodin má ve svém lidu zalíbení“ a to může být velký důvod k vděčnosti. O tom se rozepsal Martin Fendrych. S tématem souvisí také krása, jež povznáší mysl do neznámých výšin, jak vyplývá z rozhovoru s profesorem Milanem Balabánem.

Listopadovou jubilantkou je někdejší šéfredaktorka Českého bratra Lydie Roskovcová. Devět let vedla časopis a dalších šest sloužila ve vedení církve jako synodní kurátorka. Na straně 22 s ní přinášíme obsáhlý rozhovor.

Advent klepe na dveře a začínáme přemýšlet o vánočních dárcích. Inspirací vám mohou být i knižní recenze uveřejněné v tomto čísle.

??????????????????????Klidně večery a inspirativní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Rozmarný Pán – O. Ruml
Orgie nelibosti – M. Fendrych
Rozhovor s M. Balabánem: Krása povznáší mysl do neznámých rovin – O. Kolář
Krása je symbolem pravdy – T. Pavelka
Otázka na tělo: V čem jste našli zalíbení až postupem času?

MOJE CÍRKEV
Evangelická mládež se brodila biblickou vodou – J. Vondrová
Bohoslužby v brněnském Desertu – Š. Hájek
Bohoslužby ve žďárském Batyskafu – M. Erdinger
Rozhovor s Lydií Roskovcovou: Oceňuji, že církev je tolerantní – D. Ženatá
Za krajany do Srbska. Veliké Strediště – V. Zikmund
Boj o vlajky – J. Hála
Z olomoucké církevní konzervatoře: Pokud nás pozvete… – A. Wrana
Velikonoční duchovní obnova v Kolíně – A. Zapletal
Jeronýmova jednota podporuje církevní stavební projekty už téměř 100 let – H. Kurešová
Kostel Milíče z Kroměříže pro Jižní Město slaví deset let od dokončení – J. Kirschner

S DĚTMI
Pro děti: Biblický zvěřinec – Moucha – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Diakonické setkání – Š. Brodský

SLOVO
Poslední slovo: Rozmařilá krása? – Š. Grauová

RECENZE
Ladislav Heryán: Exotem na této zemi – Z. A. Eminger
C. S. Lewis: Svědectví o zármutku – Š. Grauová
Jan Jelínek: Jizvy na duši – Z. A. Eminger

KOMIKS
Zalíbení – K. Malina

 

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny

Český bratr 10/2016. Téma: Bolest

Úvodník

Pofoukání na bolístku a bolest duše i těla

Poslechněte si článek:

Tématem tohoto čísla je bolest. Provází nás v různých podobách celým životem; od útěšného maminčina pofoukání bolístky přes bolesti duše v době pubertálních zmatků až k bolestem těla v pokročilejším věku. A co teprve, když se přidá nemoc! Tam je bolest důležitá jako červený semafor. Stop – tady je něco v nepořádku! Lékař a teolog Zdeněk Susa nás provede fyzickou dimenzí bolesti a jejího zvládnutí.

O práci mezi vojáky na misi v Afghánistánu referuje v rubrice Moje církev armádní kaplanka Gabriela Horáková. Od března tam se svými lidmi „prostě je“, jak sama říká. Při bohoslužbách i na střelbách, na patrolách i večer v jídelně. Mnoho mezních situací zažívá také celocírkevní farář pro menšiny Mikuláš Vymětal, kterého jsme pro toto číslo vyzpovídali. Stará se o vztahy s Romy, muslimy, uprchlíky, s gayi a lesbami, ale poukazuje na nesnáze dalších menšin, jako jsou lidé chudí, bezdomovci, lidé závislí nebo matky s dětmi v azylových domech.

Rubrika Slovo obsahuje dvě recenze na knížky, které by neměly ujít vaší pozornosti.  V knížce Mystika smrti se podařilo autorce civilním a přátelským jazykem říci důležité věci, které souvisí s lidskou slabostí, nemocí, bolestí, umíráním i smrtí. V knize Jak udělat revoluci prosákne naopak ve vší syrovosti bolest současného ruského vězeňství. Možná by obě knížky už mohly být dobrým tipem na vánoční dárek.

??????????????????????Klidné podzimní večery s knížkou či časopisem přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Jak na bolest? – M. Opočenský
Bolest. Červený semafor našeho těla – Z. Susa
Rozhovor o bolesti s pětibojařem Davidem Svobodou – D. Ženatá
Otázka na tělo: Když zažíváte bolest, zatnete zuby, nebo máte tendenci ji tlumit?

MOJE CÍRKEV
Práce kaplana v misi – G. Horáková
Rozhovor o podzimu života s Milošem Rejchrtem – L. Härtelová
Integrita umělce – A. Wrana
Rozhovor s farářem pro menšiny Mikulášem Vymětalem – D. Ženatá
Pět zaručených tipů, jak vybrat více peněz a nabít si nos – R. Mazur
Sametový kostel v Letohradě – J. Kirschner
Vitajte všeci v Pržně! – M. T. Zikmund
Vzpomínka na paní Věru Pokornou – N. Matějková

S DĚTMI
Pro děti: Biblický zvěřinec – Liška, šakal a pes – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Romská cesta s „tetou Idou“ – A. Šůra
Zahrady pro všechny – A. Šůra

SLOVO
Jan Augusta ve světle nových objevů – T. Landová
Nezapomenutelná temnota Jakuba Demla – A. Rozbořilová
Poslední slovo: Bolest – O. Paynová

RECENZE
Dorothee Sölle: Mystika smrti – Z. A. Eminger
N. Tolokonnikovová: Jak udělat revoluci. Zápisky z trestanecké kolonie – J. Plíšková
Martin Buber: Extaktická vyznání – Z. A. Eminger
Miroslav Vaculík: Dvacet let starostou – D. Ženatá

KOMIKS
Bolest – K. Malina

Rubriky: Aktuální číslo | Komentáře nejsou povoleny